Det meste av prosjekteringen foregår via videomøter i det vi kaller Prosjekteringsverksted (PV). Her deltar i tillegg til LABO og entreprenør, arkitekt, prosjekterende for landskap og utomhus, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og SHA-Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø.

 

Osdag 30 mars gjennomførte vi Prosjektverksted6. Her jobbet vi blant annet med «Bolig for livet konseptet» som er et viktig element i forhold til prosjektets bærekraftsmål

Eksempler på noe av det vi nå setter søkelys på er:

  • Fremkommelighet på uteområde og valg av møbler og utstyr som passer for alle.
  • Tilrettelegging for ettermontering av utstyr, festemuligheter i vegg og tak i bad og soverom.
  • Lage tilrettelagte tilvalgspakker i forhold til belysning for synshemmede og akustikk for hørselshemmede.

Ved å planlegge for tilrettelagte løsninger i den tidlige prosjekteringsfasen, vil det være enkelt for kjøpere og beboere og tilpasse leiligheten sin gjennom alle livets faser.

 

 

I Skolehagen planlegges det gode fellesarealer både ute og inne. Innvendig blir det romslig møterom med gjesterom som besøkende kan benytte, samt andre fellesløsninger. De planlagte løsningene skal være fleksible slik at borettslagets beboere kan tilpasse dette etter eget ønske.