Endringer i eierforholdene til boligen

Når en bolig skifter eier

Når eierforholdet i en bolig skal endres er det en del som må ordnes. Hva dette er, avhenger litt av omstendighetene rundt eierskiftet.

Familieoverføring eller endring av medeier

Eierskapet til en bolig kan overføres til nærmeste familie, for eksempel egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc.
Ved slik overdragelse av borettslagsandel slipper man utlysning av forkjøpsretten. Medlemskapet som er knyttet til boligen i dag må enten overdras sammen med boligen, eller så må ansienniteten nullstilles.

LABO skal ha beskjed dersom medeier flytter ut av, eller inn i boligen – men kun hvis eierforholdene skal endres.

 Endringer i eierforhold tinglyser du hos Kartverket.

Informasjon og veiledning fra kartverket finner du her.

Skjema for borettslagsandeler.

Skjema for sameier.

Send oss dokumentasjon på nye hjemmelsforhold i form av tinglyste papirer fra Kartverket.
Dersom strøm, vann eller gass betales via felleskostnader, trenger vi avlesning av målere.
LABO gjennomfører alle endringer i våre systemer. Det påløper et eierskiftegebyr fra LABO.

Priser finner du i prislisten her.

Ønsker du hjelp med papirene så gjør vi gjerne jobben med tinglysning for deg! 

Det påløper da et saksbehandlingsgebyr i tillegg til eventuelt tinglysningsgebyr til kartverket.

Vi trenger da personnummer og eventuelt øvrige personalia på ny(e) hjemmelshaver(e), dersom de ikke allerede er i våre systemer.

Overdrager av hjemmel må komme innom kontoret og signere papirene. Legitimasjon må fremvises.

Kontaktperson eierskifter:

Mette Hvaara
47906405

Overføring av hjemmel ved dødsfall
Når noen dør bør man ordne opp i eierforholdet til boligen, enten det skal overføres til arvinger eller til ektefelle/samboer ved uskiftet bo.  Gi beskjed til LABO, slik at vi får rettet opp i våre registre. 
Det bør også avklares hva som skal gjøres med avdødes medlemskap i LABO. 

Dersom boligen skal legges ut for salg innen kort tid, trenger vi ikke beskjed. Da får vi melding i etterkant av salget.

LABO ønsker skriftlig dokumentasjon på nye hjemmelsforhold i bolig i form av tinglyste dokumenter fra Kartverket. Dersom strøm, vann eller gass betales via felleskostnader, trenger vi avlesning av målere.

Informasjon og veiledning fra kartverket finner du her.

Skjema for borettslagsandeler.

Skjema for sameier.

 Det påløper ikke eierskiftegebyr fra LABO ved overføring til livsarvinger i henhold til skifteattest eller uskifteattest.

Ønsker du hjelp med papirene så gjør vi gjerne jobben med tinglysning for deg! 
Det påløper da et saksbehandlingsgebyr i tillegg til eventuelt tinglysningsgebyr til kartverket. 

For å gjøre jobben trenger vi kopi av skifteattest/uskifteattest.
Vi trenger skriftlig dokumentasjon dersom det er spesielle forhold, som for eksempel at du har signaturstempel, eller fullmaktshaver.

Alle arvinger, eller de arvingene som har overtatt gjeldsansvar oppført på skifteattest må signere på hjemmelserklæringen. Dersom det er et uskifte, skal gjenlevende ektefelle eller samboer signere hjemmelserklæringen.  Legitimasjon må fremvises.

Kontaktperson eierskifter:

Mette Hvaara
479 06 405