Våre tjenester

LABO leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte ditt borettslag og sameie på en trygg og oversiktlig måte.

LABO Boservice

Vi løser praktiske tjenester for borettslag og private

Prosjekt- og boligutvikling

Gjennomføring av rehabilitering og vedlikehold

Vedlikeholdsplanlegging

Hold oversikt over vedlikeholdsoppgaver - og når de skal utføres

Juridisk rådgivning

LABO har solid juridisk kompetanse innen bolig- og eiendomsrett

Økonomi og forvaltning

LABO har lang erfaring som boligforvalter og forretningsfører