Økonomi og forvaltning

LABO har lang erfaring som boligforvalter og forretningsfører for alle typer boligselskap.

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets drift. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere og regnskapsførere hjelpe med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av året, alt fra budsjettering, regnskapsføring, innkreving av felleskostnader, rutiner rundt generalforsamlinger/årsmøter til konferanser.

Vi tilbyr også det nettbaserte verktøyet Portalen som er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. Portalen lar deg blant annet behandle fakturaer og gir deg tilgang til beboerlister og ditt boligselskaps regnskap og arkiv.

LABO bistår boligselskapene i utarbeidelse av årsmelding og deltar i årsmøter og generalforsamlinger. Gjennom året tilbys det kurs og konferanser. Vår målsetting er at opplæringen skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt enklere og bedre. Økt kompetanse gir styret bedre forutsetninger for å ta riktige beslutninger.