Økonomi og forvaltning

LABO har lang erfaring som boligforvalter og forretningsfører for alle typer boligselskap.

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets drift. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere og regnskapsførere hjelpe med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av året, alt fra budsjettering, regnskapsføring, innkreving av felleskostnader, rutiner rundt generalforsamlinger/årsmøter til konferanser.

LABO bistår boligselskapene i utarbeidelse av årsmelding og deltar i årsmøter og generalforsamlinger. Gjennom året tilbys det kurs og konferanser. Vår målsetting er at opplæringen skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt enklere og bedre. Økt kompetanse gir styret bedre forutsetninger for å ta riktige beslutninger.

Les under mer om de ulike områdene under.