Adresseendring

Det er viktig at vi får registrert dette i vårt medlemsregister, spesielt med tanke på utsendelse av medlemskort/-giro og BOmagasinet.

Jeg samtykker i at LABO Boligbyggelag kan bruke denne informasjonen til å oppdatere informasjonen som er lagret om meg i deres systemer. Mer informasjon om personvern og cookies

Husk å melde i fra til Posten

I tillegg til å melde i fra om adresseendring til oss, så må du også melde i fra til Posten.