Etablering av nytt boligselskap

LABO tilbyr flere ulike tjenester når et nytt boligprosjekt skal utvikles.

Vi kan bistå med veiledning knyttet til valg av organisasjonsform, utarbeiding av vedtekter, stifting av borettslag/sameie osv.

I tillegg kan vi tilby forretningsførsel og driftstjenester når laget er stiftet og boligene skal overleveres.

Prosjekt- og boligutviklingsavdelingen vår kan bistå med prosjektledelse og erfaringsdeling i planleggings- og utførelsesfasen, i tillegg til gjennomgang av FDV dokumentasjonen, drifts og vedlikeholdsavtaler, bistand ved overtakelse og ettårs befaring av fellesarealer

Janne Balberg Kvisvik
Jurist
480 26 806