Juridisk rådgivning for våre boligselskap

Det er mange lover som regulerer hvordan et styre skal jobbe, hva styret har ansvar for og hvordan saksbehandling skal foregå for å sikre gyldige beslutninger.

Noen saker kan behandles og besluttes av styret, mens andre saker krever vedtak på årsmøte/generalforsamling.

LABO har solid juridisk kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og er derfor en god medspiller i de juridiske spørsmål som kan oppstå i et boligselskap. Den juridiske rådgivningen er forbeholdt våre styrer i boligselskapene. Vi har ikke anledning til å bistå enkeltmedlemmer. Boligselskapene som har forretningsføreravtale med LABO kan komme innom å få vurdert saken gratis.

Janne Balberg Kvisvik
Avdelingsleder og jurist
480 26 806