Prosjekt- og boligutvikling

Avdelingen for Prosjekt- og boligutvikling bistår boligselskapene med rådgiving og prosjektledelse.

Eiendommer med bygninger og uteområder er verdier som må tas vare på og utvikles. Dette for å ivareta dagens- og fremtidens krav og forventninger.

God oversikt over bygningers og uteområders tilstand er viktig for fremtidig planlegging, vedlikehold og utvikling. Dette sikrer forutsigbarhet for alle som bor i borettslag og sameier.

Avdeling for Prosjekt- og boligutvikling skal være styreleder og styrets naturlige samarbeidspartner for å sikre en slik forutsigbarhet. Vi mener boligselskapene får mye igjen for å søke bistand hos en profesjonell samarbeidspartner ved gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter.

Ta kontakt med oss når dere har spørsmål eller behov for råd og veiledning.

Energikartlegging | Vedlikehold | Prosjektledelse | Rehabilitering | Tilbygg | Nybygg | El-sjekk | Kontroll av lekeplasser | Kontroll av brannvarsling | Ventilasjonssjekk | Våtromssjekk | Utearealer | Parkering | Internkontroll | HMS | Bærekrafts-undersøkelse.

Dette kan vi tilby:

Nybygg

Les mer....

Rehabilitering

Les mer..

Internkontroll HMS

Les mer....

Rådgiving

Les mer...

Hvilke tjenester tilbys?

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Erfaringsmessig medfører vedlikeholdsarbeid som utføres for sent store ekstrakostnader og unødig store følgeskader.

Prosjekt- og boligutvikling kan bidra med assistanse til systematisk vedlikehold, nybygg og prosjektering:

 • Tilstands- og skadevurderinger
 • Vedlikeholdsplanlegging og rådgivning
 • Bistand ved forsikringsskader på eiendom
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Innhenting av tilbud
 • Oppfølging av håndverkere og entreprenører
 • Avklaring i forhold til offentlige myndigheter
 • Vedlikehold
 • Rehabilitering
 • Tilbygg
 • Nybygg
 • El-sjekk
 • Kontroll av lekeplasser
 • Kontroll av brannvarsling
 • Ventilasjonssjekk
 • Våtromssjekk
 • Utearealer - parkering
 • Vaktmestertjenester
 • Internkontroll
 • HMS