Skal du kjøpe eller selge bolig?

Hva bør egentlig du som selger gjøre før visning? Og hva bør du som kjøper sjekke på selve visningsdagen? Eiendomsmegler1 Ringerike og Aktiv Eiendom Larvik gir deg sine beste tips.
Publisert: tirsdag 01. juni 2021

Å kjøpe bolig er sannsynligvis den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Å vite mest mulig om boligen før du eventuelt kaster deg med på en budrunde, kan derfor være helt avgjørende for om du gjør et godt kjøp eller ikke.

I de aller fleste tilfeller vil takst, salgsoppgave og selgers egenerklæring av boligen fortelle deg hva slags tilstand boligen er i. I tillegg er det en rekke faktorer du som kjøper bør merke deg under visning.

Sjekkliste for visning

– Les salgsoppgave og tilstandsrapporten nøye, slik at du vet hva du skal se etter på visningen. Bad, kjøkken, elektrisk anlegg, drenering, vann og kloakk, kledning, vinduer og tak er ting som er dyrt å skifte og som du bør sjekke nøye, forteller Lars Erik Nordrum, eiendomsmegler og daglig leder for Aktiv Eiendom Larvik.

I tillegg er det særlig fire ting Nordrum mener du bør merke deg på visningsdagen:

– Er det noe som er galt med boligen? Hva har selger gjort med boligen siden de selv kjøpte den? Hvordan er bomiljøet? Er du glad i sol, så spør om solforholdene. Noen ganger kan det være greit å sjekke tomtegrenser om det ikke gir seg selv.

Og ikke vær redd for å spørre boligselger og megler om du lurer på noe.

– Du kan også ringe takstmann om det er noe som er vanskelig i rapporten. Er du usikker på hva du skal se etter eller om boligen trengs å gjøres mye med, så kan det være lurt å ta med en fagkyndig person på visning, tipser Nordrum.

 

Borettslag vs. selveier

Eiendomsmegler MNEF ved Eiendomsmegler1 Ringerike, Marit Engensbakken, sier det er visse forskjeller ved kjøp av borettslagsleilighet kontra selveier.

– På borettslag er det jo borettslaget som har det utvendige vedlikeholdsansvaret, så her er det viktig å se på hva borettslaget har av planer fremover, fellesgjeld, avdragsfrihet, generell økonomi og så videre. På selveid bolig er jo det eier som må ta kostandene og det utvendige vedlikeholdsansvaret selv, både innvendig og utvendig, poengterer hun.

Og husk: Ha alltid finansieringen i orden på forhånd. Det er kjedelig å gå glipp av drømmeboligen om du ikke får blitt med i en eventuell budrunde dagen etter visning.

 

Skal du selge?

Men hva bør du som selger tenke på? Trenger du egentlig male rommene på nytt? Hva med personlige eiendeler, skal de bort? Det kan være vanskelig å vite hva man bør beholde og ikke før bilder skal tas og visning skal holdes.

Hos Eiendomsmegler1 Ringerike sender de alltid inn en interiørveileder som gjennomgår boligen med selger for å fremme hva som er viktig å fjerne og fremheve med boligen.

– Det er bildene som selger boligen, det skal være rent og ryddig, og ha gjerne friske blomster og frukt fremme, sier Engensbakken, og utdyper:

– Den nye eieren skal kunne se seg selv i boligen og da er det viktig at selgers personlige bilder ikke er der. Det er spesielt viktig at kjøkken og bad er rent og innbydende, det er ikke noe hyggelig med tannbørsten og skitne håndklær fremme.

Lars Erik Nordrum er enig.

– Det skal ikke være for mye ting som tar oppmerksomheten bort fra det som skal selges. Ryddige hjem gjenspeiler en selger som har ting i orden.

Store og dyre påkostninger skal man ikke gjøre før en visning. Men småting, som å fikse løse lister, sparkle over hull i veggen og male et rom, kan være smart.

– Et godt helhetsinntrykk av boligen er ekstremt viktig. Det gir deg flere interessenter og bedre pris tilslutt. Få slått på plass den listen som burde vært satt på plass og fest ledninger som henger løst. Få malt over dørkarmer eller vindusposter om det skaller av, tipser Nordrum.  

 

Forsikring

Og så til det spørsmålet mange lurer på: Trenger du egentlig eierskifteforsikring? Svaret på det, er kort og enkelt: Ja!

– Ifølge dagens lov, så er selger ansvarlig for vesentlige skjul og mangler fem år frem i tid. Da er det godt å ha en profesjonell part som tar en eventuell sak dersom det skulle oppstå noe mellom i etterkant. Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring for samme periode, da har man også juridisk bistand, forteller Engensbakken.

– Ved å tegne eierskifteforsikring eller boligselgerforsikring, har kjøper en motpart som er solvent. For selger er det godt å vite at eventuelle reklamasjoner blir tatt hånd om av en profesjonell part, tilføyer Nordrum.

 

Skal du kjøpe ny bolig?

Nef (Norges Eiendomsmeglerforbund) og meglerbransjen generelt anbefaler å være obs på følgende sjekkpunkter:

Kjøkken:

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken (bunn), og på gulvet foran kjøkkenbenken.
 • Alder og slitasje på innredningen
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket. Dårlig trykk kan tyde på fortettede rør i gamle hus.

Elektrisitet:

 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner siden 1999?
 • Finnes Samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig "løse" ledninger eller skader på brytere / kontakter?
 • Når var siste kontroll? Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte? (varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer)
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Vinduer/dører:

 • Sjekk for fuktskader og trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer.
 • Er vinduene punkterte? (luft mellom isolérlagene)
 • Alder på vinduene (stemplet i karmen mellom glassflatene)

Kjeller:

 • Er det noen typisk "kjellerlukt"?
 • Er det lufteventiler? Gamle hus har sjelden lufteventiler, og manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg.
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer.
 • Er ventileringen god nok?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer i kjelleren, og om han vet hva det skyldes.
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Er veggene kledd? Dvs. er det panel eller plater (spon, gips el) på vegger?
 • Er veggene i så fall isolert?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?
 • Er det tregulv? Dvs. er gulvene oppforet?
 • Når er disse arbeidene utført og av hvem?

Tak/takrenner:

 • Hvor gammelt er taket?
 • Sjekk taket for ødelagte taksten.
 • Alle områder der takflatene perforeres bør kontrolleres spesielt (piper, luftekanaler).
 • Er det lekkasjer?
 • Har det vært lekkasjer?
 • Misfarging i treverk, plater ol. på loftet.
 • Se om takrennen er hel og pen, og om nedløpsvannet ledes bort fra huset.
 • Om vinteren; er det istapper ved takrenne/gesims/raft? Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

 Loft:

 • Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak.
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke.Vann/avløpsledning
 • Spør alltid om eldre septiktanker er utkoblet, og be om informasjon om
 • hvordan dette ble gjort.
 • Ble avløpsledningene skiftet? Ble det trukket plastrør i eksisterende betongrør?

 Vegger utvendig:

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene.
 • Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20 000 kWh i året.
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

 Pipe:

 • Kontroller om den ser hel og pen ut (at den ikke har sprekker, frostsprengning).
 • Er pipen kontrollert av feier/brannvesen? Foreligger rapport? 

Grunnmur:

 • Se etter setningsskader og sprekker i muren.
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne.
 • Heller terrenget mot huset?
 • Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Nedgravde oljetanker:

 • Det er fra 2020 forbudt å bruke fossilt brensel som olje til oppvarming i boliger. Men mange boliger har fortsatt oljetanker gravd ned i haven.
 • Sjekk om den er sanert, eller om du får kostnaden ved å sanere eller fjernet tanken!

 Området rundt boligen:

 • Støy/luktplager, sol/skygge.
 • Finnes det nye reguleringsplaner?
 • Er det bråk fra naboene?
 • Hvis ikke selger eller megler kan svare på spørsmålene dine, snakk med takstmannen. Telefonnummeret til takstmannen står i takstdokumentet.

 Juridisk:

 • Er byggetillatelser fulgt?
 • Følger alle boarealer forskriftene?
 • Er ombygninger gjort av godkjente fagfolk?
 • Er arbeidene dokumentert?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter? (vei, brygge, strand el).
 • Er de tinglyst og dokumentert?
 • Ved utleieleilighet: er den godkjent for beboelse?

Badet:

 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Er rommet bygget etter Våtromsnormen? (må foreligge dokumentasjon)
 • Renner vannet til sluket i dusjen? (bør testes)
 • Er det tegn til synlig membran i sluk?
 • Er det klemring til sluket?
 • Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere.
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene?
 • Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte.
 • Hva må gjøres med badet for å oppnå ønsket standard?
 • Holder det med å sette inn dusjkabinett og male?
 • Eller må man anta at hele badet må fornyes?

Tekst: ABC Brand Studio, for LABO-magasinet nr 2-21 ( Samproduksjon med Ringbo bbl)

Relaterte saker

Adobestock 45953454
Familiemoro i "mørketiden"

23. nov. 2022

Nå når mørket senker seg over oss her nord er det ingen grunn til å ha det mindre moro enn…

Kyststi Brunlanes Foto Bente Dolven
Familieferie i Larvik - Her er 10 tips til gode aktiviteter

20. jun. 2023

Larvik byr på et bredt spekter av aktiviteter, og det er mye du kan gjøre her i sommer. Vi…

Ruth Iren Og Aleksander Denja Hage Visningsrom
Ting skjer i høyt tempo på Denja Hage

29. jun. 2022

Det er sjelden at man kan starte med neste salgstrinn bare måneder etter at første salgstr…

Fiks Ferdig
Smarte valg før salg

28. jun. 2022

Hvilke grep skal til for å heve standarden på leiligheten i borettslaget ditt? Hva er lurt…

Illustrasjon Meldalsvei Soervest Msoppelkasser
Skolehagen - hva skjer?

06. apr. 2022

Det er mye som skal på plass når nye boliger skal bygges. I denne blogposten ønsker vi å g…

Forsikringsguide Illu M Heading
Den store forsikringsguiden

28. des. 2021

Vet du hva som skjer dersom du blir utsatt for en alvorlig ulykke og blir ufør? Og hva bet…

Adobestock 185800303Jpg Web
Grilling - os eller kos?

03. jun. 2021

Kan du grillvettreglene? Norsk brannvernforening har laget en oversikt. Det kan være lurt…

Bolig Og Interiør
Trenger du smarte oppbevaringstips? Få orden i kaoset

01. jun. 2021

Så enkelt kan du få smarte – og varige! oppbevaringsløsninger til boden, garasjen, garder…

Teltbilde
Kom deg ut på tur i mørketiden

22. des. 2020

Ikke la deg stoppe av at dagene blir kortere og temperaturen faller. Høsten og vinteren er…

Margareta 100 Aar Bilde
Godt å bli 100 år på Langestrandstunet

26. okt. 2020

Margareta Ollum ( 100 år) er et levende eksempel på at det går fint å bo i egen bolig i hø…

Labo Sliperiet 2
Café Sliperiet

09. okt. 2020

Cafe Sliperiet er en sterk kontrast til den overskyede høsthimmelen og de grove murveggene…

Jacoby Vesaas Crop2000
På rundtur i Poesiparken med Poesiparkens far

27. aug. 2020

Idéen til Poesiparken fikk Louis Jacoby etter et besøk i Italia. Der så han noen fine dikt…

Labo Boekeskogen Hvitvveis
Bøkeskogen

15. jul. 2020

Larviks suverene favoritt: Bøkeskogen Nesten uansett hvem du spør om hva som er det beste…

Medlemskortbilde Med Fordeler Lite
Hva er særpreget? LABO - Boligbyggelag - Boligsamvirke

06. mar. 2020

Boligbyggelagene utvikler bærekraftige boliger og boområder, og tar et langsiktig og helhe…

Va019485
Kloden - Et stykke verdenskunst i Larvik

06. mar. 2020

Når du kjører nedover Nansetgata i dag, er det lett at blikket fastner på det triste synet…

Ledninger
Få bukt med ledningsrotet

03. jan. 2020

Lei av ledninger og ladere som ligger og slenger overalt? Da er du ikke alene. Her er smar…

Kvelde Damene Ute Web
Nytt og gammelt, hånd i hånd på Hedrum Bygdetun

20. des. 2019

I sentrum av Kvelde ligger det et gammelt bygdetun, Hedrum Bygdetun. Tunet eies og driftes…

Img 4292
Julaften i Larvik feirer 10års jubileum

19. des. 2019

Det startet for 10 år siden, den gangen på Verket, var de 36 personer inkludert sine egne…

Mikkel 900X400
LABOs fine Pingviner

18. nov. 2019

Vi gleder oss til at alle barna igjen skal ta skøytebanen på torvet i bruk. Vi har Pingvin…

Philip Classic Led Bulb Off Web Topp
Slik lyssetter du hjemmet ditt riktig

23. okt. 2019

Få lysekspertenes beste tips for hva du bør tenke over når du skal lyssette hjemmet ditt.

Istrehaagan 4
Istrehågan - Larviks Stonehenge

30. sep. 2019

Steinsettigene på Istrehågan – ofte kalt Vestfolds svar på Stonehenge- er blant de mest sp…

Dsc 2667
Elvestien

24. sep. 2019

Elvestien er lett tilgjengelig for de fleste, deler av stien er også godt egnet både for s…

Geir Med Kasse
Boservice tilbyr, som navnet tilsier, hjelp til alt av vaktmester og håndverkertjenester

24. sep. 2019

LABO Boservice tilbyr, som navnet tilsier, alle typer boservice, sier leder Geir Eriksen.…

Nanset03
Boligsyklus - gir mange nye muligheter

13. jun. 2023

Noen ganger rives noe ned for å gjøre plass til noe nytt. Noen ganger kan det ha vært and…

Fasade Mot Parkering
Bomiljøprisen til Gårdsbakken borettslag

19. sep. 2023

På kanten av Bøkelia mot Trudvang ligger Gårdsbakken borettslag. Borettslaget der alle har…

Adobestock 603063244
Førstegangskjøper av bolig? Noen mulighet på boligmarkedet?

12. okt. 2023

I Larvik kan enslige førstegangskjøpere ha råd til 30% av boligene som er til salgs. Få te…

Denja01
Flyttet - ble i nabolaget

17. okt. 2023

Etter 54 år i huset på Hovland flyttet de til leilighet. Herfra ser de huset de bodde i og…

Adobestock 293096937
Bor du alene for første gang?

17. okt. 2023

Mye er nytt når du flytter ut fra hjemmets trygge hule for å bo for deg selv. Her er noen…

Adobestock 632197461
Så viktig er et godt bomiljø

20. okt. 2023

Et godt bomiljø er avgjørende for å oppleve trygghet og tilhørighet i nabolaget, og det er…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022
LABO-magasinet nr 3-2022