Trampoliner til glede og besvær

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for noen og til irritasjon for andre.
Publisert: onsdag 18. september 2019

Med trampolinene kommer spørsmålene om hva som er lov og rett ved bruk av trampoliner.

Borettslag og sameier kommer gjerne spørsmålet om hvor det er lov å ha trampoliner, hvem som har ansvaret og om styret helt kan forby trampoliner i borettslaget/sameiet. 

I både borettslag og sameier er hageareal normalt fellesareal, og det er således borettslaget/sameiet som rettslig sett disponerer over arealet. Det betyr at det ikke kan settes ut trampoliner på disse arealene uten at det på forhånd er innhentet samtykke.

Regler om trampoliner kan tas inn i ordensreglene. I borettslag vedtas disse av styret, mens det i sameier er årsmøtet som fastsetter ordensregler. Ordensreglene kan f.eks. sette krav til plassering av trampoliner, bruken og ansvaret. Det kan også vedtas forbud mot trampoliner i vedtektene, men en slik vedtektsendring vil kreve minst 2/3 flertall på generalforsamling/årsmøte.

Vanligvis vil eventuelle ulemper for naboene kunne begrenses gjennom gode ordensregler, uten at man forbyr trampolinebruk helt. Vurder hvor trampoliner kan plasseres og sett noen rammer for når på døgnet det skal kunne hoppes, slik at man ivaretar både barnas behov for lek og voksnes behov for ro. Borettslag og sameier innebærer gjerne at man bor tett, men også at det må være rom for alle, og da handler det om å ta hensyn til hverandres ulike behov.

Selv om det åpnes for bruk av trampoline vil det likevel være en grense i gjeldende lovverk både i borettslag og i sameier, ved at bruken eller plasseringen ikke må være til unødvendig ulempe. Viser det seg at bruken, selv om den er godkjent, er det vesentlig ulempe for naboene, kan styret pålegge eier å fjerne trampolinen.    

Hvem har ansvaret?
En problemstilling som gjerne dukker opp er hvem som blir ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampolinen.

Det vil i utgangspunktet være eier av trampolinen som er ansvarlig for denne dersom det skulle oppstå skader på tredjepersoner. Dersom det er ikke er borettslaget/sameiet som har sørget for innkjøpet og trampolinen ikke er ment for felles bruk, vil det juridiske ansvar dersom erstatningspliktige skader skulle oppstå, i utgangspunktet falle på eier av trampolinen. Så lenge trampolinen står på fellesareal kan det likevel ikke utelukkes at borettslaget/sameiet kan bli ansvarlige for skader, særlig hvor den som skader seg ikke er kjent med eierforholdene. Det er derfor viktig at det i en godkjenning av trampoliner på fellesareal stilles krav til eier og at styret følger opp dette.

 

Av Janne Balberg Kvisvik, jurist LABO

Relaterte saker

Adobestock 265651679 Web 1500
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022