Hvem kan eie bolig i et borettslag?

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det som hovedregel bare er de som bor eller skal bo i borettslaget som kan eie en andel.
Publisert: torsdag 28. desember 2023

 Fordi den som eier andelen også skal bo der, er utgangspunktet at det kun er fysiske personer som kan eie en andel og hver person kun kan eie én andel i borettslaget. Flere som bor sammen, f.eks. ektepar, kan eie en andel sammen.

Borettslagslovens hovedregel om at andelseieren skal være en fysisk person, og at denne fysiske personen bare skal kunne eie én bolig i borettslaget, er forankret i prinsippet om at borettslagsboligen skal tjene til andelseierens egen bruk som bolig og ikke som investerings- og utleieobjekt. Dette er også årsaken til at det i borettslag er svært begrenset adgang til å leie ut. Men ingen regler uten unntak.

Noen juridiske personer har rett til å eie borettslagsandeler, og disse kan både eie flere andeler og kan, av naturlige årsaker, leie ut. Dette gjelder først og fremst offentlige, offentlig eide eller stiftede selskaper eller stiftelser eller aktører som har samarbeidsavtale med det offentlige om å skaffe boliger til vanskeligstilte. Disse har en lovfestet rett til å eie andeler i borettslag som består av minst 5 andeler, og kan til sammen eie inntil 10% av boligene i laget. I tillegg kan man i vedtektene fastsette at ytterligere 20% av andelene i laget kan eies av juridiske personer begrenset til de samme som nevnt over, samt til arbeidsgivere som skal eie andeler til utleie til sine ansatte. I tillegg vil en utbygger kunne eie andeler som ikke er solgt, og en kreditor kan eie én eller flere andeler i opptil to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen.

Dersom flere eier en andel sammen er forutsetningen at samtlige eiere også skal bo i boligen. Det følger nemlig av borettslagsloven § 5-2 at det bare er de som skal bo i boligen som kan være sameiere i en andel. Bakgrunnen for regelen er at man ville forhindre en omgåelse av brukereieprinsippet ved å kamuflere utleieforhold gjennom å gi en symbolsk eierandel. I praksis vil dette f.eks. bety at dersom man som foreldre skal kjøpe en borettslagsleilighet for å leie ut til barna, så er det kun en av foreldrene som kan stå som eier av andelen.

Borettslagslovens bestemmelser er ikke til hinder for at man kan erverve andeler i flere borettslag, da begrensningen kun vil gjelde for det enkelte borettslaget. Så i utgangspunktet vil man kunne kjøpe en andel i ett borettslag til seg selv, og en andel i et annet borettslag som man leier ut til sine barn.  Boligbyggelagene har derimot gjerne i sine vedtekter og utfyllende bestemmelser fastsatt at privatpersoner kun kan eie én andel i et borettslag som er tilknyttet boligbyggelaget. Dette fordi boligbyggelagene har som formål å skaffe bolig til sine medlemmer, og man i størst mulig grad ønsker å legge til rette for at flest mulig får mulighet til å erverve en bolig.  Eier man en bolig i et tilknyttet borettslag og vil kjøpe en ny bolig i et annet tilknyttet borettslag, må man da legge den første boligen ut til salgs senest 6 måneder etter at man overtok den boligen som ble ervervet sist.

Relaterte saker

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022
LABO-magasinet nr 3-2022