Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i kraft 1.januar 2021 og gir andelseiere og seksjonseiere rett til å lade elbil og ladbar hybrid hjemme.
Publisert: tirsdag 22. desember 2020

Lovendringen gir andelseiere i borettslaget og seksjonseiere i sameiet en rett til å anlegge ladepunkt i tilknytning til en parkeringsplass andelseier/seksjonseier disponerer.

Det må innhentes samtykke fra styret før ladepunkt etableres, men styret kan bare nekte om det foreligger saklig grunn. Men også eiere som ikke disponerer fast plass, men som har rett til å parkere på fellesareal, kan kreve at det blir etablert ladepunkt.

Det er verdt å merke seg at loven bare gir rett til lading på borettslagets/sameiets eiendom. Har man parkering på naboeiendom eller i en anleggseiendom, vil loven ikke gi rett til lading. Da må man i så fall se om det finnes annet grunnlag for å kunne kreve lademulighet. Ladeplass kan kun kreves på arealer avsatt til parkering. Det kan ikke kreves at det etableres nye parkeringsplasser eller etableres ladeplass på arealer som ikke er avsatt til parkering.

Retten til å etablere ladepunkt omfatter også en rett til å få oppgradert strømnettet og få etablert infrastruktur dersom dette er nødvendig for at ladepunktet skal fungere. Det er styret som har myndighet til å fatte vedtak om lading. Årsaken til dette er at retten til å etablere ladepunkt er fastsatt som en rettighet den enkelte eier har, og det skal da mye til for å nekte en etablering. Generalforsamlingen/årsmøtet kan derimot omgjøre et negativt styrevedtak.

Styret kan bare nekte dersom det foreligger «saklig grunn». Det mest nærliggende vil være at det blir svært kostbart. Særlig dersom etableringen innebærer at strømnettet må oppgraderes. Det var i høringen foreslått en beløpsgrense på halvparten av folketrygdens grunnbeløp (kr. 50 000,-) per andel/seksjon, men denne er ikke tatt med i lovforslaget. Beløpet kan likevel være retningsgivende for hva man må kunne tåle av kostnader. Men om det foreligger saklig grunn til å nekte lading vil bero på en konkret sakslighetsvurdering, hvor kostnadene vil være ett moment. 

Kostnadsdelingen skal følge de vanlige reglene i borettslagsloven/eierseksjonsloven. Det betyr at kostnader knyttet til etableringen som hovedregel skal fordeles etter den fastsatte sameiebrøken i eierseksjonssameier og fordelingsnøkkelen i borettslag. Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har bestemmelser om at enkelte kostnader skal fordeles etter nytten for den enkelte, men det krever særlige grunner og skal ikke være kurant. Det er i lovforarbeidene vist til at kostnader ved å oppgradere det lokale strømnettet er et tiltak som kan komme alle beboerne til gode og som derfor må fordeles etter hovedregelen. Det samme legges til grunn hva gjelder infrastruktur, f.eks. etablering av føringsveier for elektriske kabler. Det er kun dersom noen beboere ikke vil kunne få en rett til å parkere, at disse vil kunne bli holdt utenfor når kostnadene skal fordeles.

Kostnader til innkjøp og montering av selve ladepunktet vil være en særkostnad for den enkelte dersom ladepunktet etableres i tilknytning til en plass andelseier/seksjonseier har eksklusiv bruksrett til. Etableres ladepunktet på fellesareal vil kostnaden derimot måtte fordeles etter hovedregelen som felleskostnad. Tilsvarende vil utgifter til strøm være en særkostnad for den som benytter seg av lademuligheten.

Tekst: Janne Balberg Kvisvik, jurist i LABO
Foto: Stock

LABO-magasinet nr 4-20, revidert 

Relaterte saker

Adobestock 265651679 Web 1500
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022