Fremtidsfullmakt

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorlig sykdom gjøre at vi i fremtiden trenger hjelp.
Publisert: mandag 20. juli 2020

Oppretter du en fremtidsfullmakt kan du gi en person du stoler på rett til å ivareta dine interesser den dagen du selv ikke klarer dette.
På denne måten er fremtidsfullmakten et alternativ til vergemål, men med den forskjellen at du i fremtidsfullmakten selv bestemmer hvem du vil at skal ivareta interessene dine.

En fremtidsfullmakt bør skrives mens du ennå er frisk nok til å tenke igjennom hvordan du vil ha det. I tillegg til å bestemme hvem som skal gis fullmakt, kan du også bestemme hva det skal gis fullmakt til. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. Det er viktig at du i fullmakten er tydelig på hva som skal omfattes, slik at det ikke oppstår tolkningstvil i etterkant.

For å kunne opprette en fremtidsfullmakt må du ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten, kan det være lurt å sørge for å få en legeerklæring så snart fullmakten er undertegnet.

Den du velger å oppnevne som fullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge. Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Husk å spørre den eller de som utpekes som fullmektig, om de er villig til å være fullmektig for deg om du skulle trenge det.

KRAV TIL FULLMAKTEN
En fremtidsfullmakt må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer. Fremtidsfullmakten skal undertegnes av deg og av to vitner som du har godtatt.

Følgende krav stilles til vitnene:

  • Vitnene må ha fylt 18 år.
  • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
  • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Fullmakten bør i tillegg være datert, i tilfelle det skulle bli tvil om du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.

Videre bør vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon, og deres relasjon til deg fremgå. I tillegg bør det fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse, bør det klart fremgå hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer er skrevet i fremtidsfullmakten.

Du kan velge å opprette fullmakten selv eller du kan søke bistand hos en advokat. Uansett er det viktig å tenke igjennom hva du kan komme til å få hjelp til, både hva gjelder økonomiske og personlige forhold. Det som ikke dekkes av en fullmakt, vil om behovet oppstår måtte dekkes gjennom vanlig vergemål. Det er også viktig å tenke på at noe kan skje med den som får fullmakt, og det kan da være fornuftig å oppnevne en fullmektig nummer to som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Relaterte saker

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022