Dyr i borettslag og sameier

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en beboers beste venn samtidig som den kan være naboens store irritasjon eller kanskje frykt.
Publisert: fredag 04. september 2020

Noen ønsker seg tre egne katter, mens andre mener at katter ikke har noe i et borettslag eller sameie å gjøre.

Noen boliger egner seg godt for dyr, mens andre boliger er utformet slik at dyreholdet lettere er til sjenanse for naboene. Dyr frembringer følelser og det kan oppstå konflikter.

ORDENSREGLER OM DYR
Borettslag og eierseksjonssameier kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Reglene kan inneholde bestemmelser om dyrehold, og sier gjerne om det er tillatt med dyr eller ikke, at man må søke styret om å ha dyr, og at de som har hund må holde den i bånd og plukke opp etter den. Dersom ordensreglene (eller vedtektene) ikke inneholder noen bestemmelser om dyrehold, er det i utgangspunktet tillatt med dyr. Selv om det er tillatt med dyr, må det tas hensyn til andre beboere i borettslaget ved å følge vanlige regler for skikk og bruk.

KAN DYR FORBYS?
Ja, det er ingen ubetinget rettighet å kunne ha dyr i et borettslag eller sameie. På den andre siden er et forbud heller ingen garanti for at det ikke vil komme dyr hos noen av beboerne. Det følger av borettslagsloven §5-11(4) og eierseksjonsloven §19(6) at det kan vedtas et forbud mot dyrehold, men at forbudet kan ikke være absolutt. Dersom en beboer har «gode grunner» for å ha dyr, og dyret ikke er til «ulempe» for de øvrige beboerne, har beboeren rett til å ha dyr. Det må gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Hva er gode grunner? Hva som oppleves som en god grunn til å skaffe seg et dyr er svært subjektivt, men det må noe mer til enn kun et ønske om å ha et dyr. Forarbeidene til lovene viser til at en god grunn er en blind eller svaksynt som trenger førerhund. Dette er en svært opplagt god grunn til å ha dyr, men også sosiale og velferdsmessige hensyn kan være gode grunner. Anskaffelse av dyr for å lette en vanskelig livssituasjon, ensomhet, eller behov for trygghet kan være en god grunn.

Ulemper
 Ulemper for andre beboere kan for eksempel være støy fra bjeffing eller at katten gjør fra seg på steder som er til sjenanse for naboene. Noen kan ha en sterk frykt for hunder, mens andre kan være allergiske. Det er ikke regnet som en ulempe i lovens forstand å mislike dyr eller å ha et ønske om å ville holde borettslaget eller sameiet fritt for dyr.

Søknad til styret Det er styret som avgjør søknader om dyrehold. Det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle der de gode grunnene til søkeren veies opp mot ulempene for de øvrige beboerne. En søknad om dispensasjon fra et forbud bør inneholde opplysninger både om dyret og de gode grunnene. En nabo med redsel for hunder eller allergi vil kanskje oppleve en forskjell i redsel eller allergisk reaksjon avhengig av hundens rase, størrelse, lynne, pels osv. Dersom det er viktig for søkeren å ha dyr, må andre tåle en viss ulempe, men dersom andre beboere blir utsatt for stor ulempe, vil styret kunne avslå søknaden. Man kan tenke seg at det ville være tilfelle der allergikeren må flytte dersom en ny beboer får ha med seg sin hund ved innflytting. Anskaffelse av et dyr som kun er inne (innekatt, hamster, marsvin o.l.) trenger ingen gode grunner, og vil være tillatt til tross for regler om forbud så lenge dyret ikke er til ulempe for andre beboere.

REGLENE KAN ENDRES
Styret, generalforsamlingen eller sameiermøtet som har vedtatt reglene om dyrehold kan også endre reglene. Et nyinnført forbud vil kun gjelde for fremtidige søknader. Det kan ikke kreves at dyr som allerede er lovlig anskaffet blir fjernet som følge av regelendringen. Et forbud kan også fjernes. Forbudet kan for eksempel erstattes med regler om hvordan man skal ta hensyn til andre beboere når man har dyr, at det skal søkes/meldes til styret før anskaffelse og kanskje en begrensning i antall dyr pr. bolig.

UNNGÅ KONFLIKTER
 Sjekk alltid reglene for dyrehold der du bor eller ønsker å flytte inn. Søk styret om tillatelse før du skaffer deg dyr dersom borettslaget eller sameiet har regler som tilsier det.

 

LABO magasinet - Merete Tholfsen, redigert av Janne Balberg Kvisvik sept 2020

Relaterte saker

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022