Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder for de som har kjøpt ny borettslagsleilighet under oppføring.
Publisert: onsdag 18. oktober 2023

Mange har fått seg en real overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt det siste året. Ikke minst gjelder de for de som har kjøpt ny borettslagsleilighet under oppføring, hvor estimerte felleskostnader på kjøpstidspunktet har vist seg å bli doblet ved overtakelse.

Når du kjøper en bolig i et borettslag, eier du i praksis din egen bolig og du kan selge den på det åpne markedet når du måtte ønske det. Rent juridisk blir du andelseier i borettslaget, med enerett til bruk av en bestemt bolig og rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Du er selv er ansvarlig for oppussing, vedlikehold og forsikring av boligen din innvendig, mens borettslaget er ansvarlig for oppganger, uteområder og fellesarealer og utvendig vedlikehold.

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et lån som er forhandlet fram for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet. Det betyr at du som kjøper selv dekker en del av kjøpesummen (innskuddet), mens borettslaget tar opp lån på vegne av deg for resten av kjøpesummen (fellesgjelden). Det er summen av innskudd og fellesgjeld som er den totale kjøpesummen for boligen.

De fleste nye borettslag tilbyr i dag en IN-ordning som gjør at du kan betale ned hele eller deler av fellesgjelden. Dersom du har betalt ned fellesgjelden din, vil felleskostnadene bli lavere. Det er likevel viktig å huske på at det er de totale bokostnadene dine som vil være viktig. Har du har oppsparte midler kan det være lurt å nedbetale fellesgjelden for å redusere utgiftene dine. Må du ta opp et lån for å nedbetale, bør du sannsynligvis ikke benytte deg av ordningen da du trolig må betale mer i renter på et eget lån, enn på fellesgjelden til borettslaget. Har du først betalt ned din del av fellesgjelden, kan du heller ikke ombestemme deg.

Felleskostnadene du må betale til borettslaget består således av din del av renter/avdrag på fellesgjelden, samt din del av borettslagets drifts- kostnader som f.eks. kommunale avgifter, forsikring, brøyting, felles strøm og vedlikehold. Når lånerenta øker, slik den har gjort i år, vil det bety at rentekostnadene for lånet borettslaget har tatt opp vil øke og denne kostnadsøkningen vil måtte fordeles på andelseierne etter deres andel av fellesgjelden. Renteøkningene har også hatt betydning for kommunene som betaler mer i renter på sine lån knyttet til fornyelse av vann- og avløpsledninger. Disse merkostnadene belastes kundene gjennom økning i de kommunale avgiftene. Samlet sett har dette medført en betydelig kostnadsøkning for alle boligeiere, borettslagene inkludert.

Økte lånerenter gjenspeiles i felleskostnadene. For nye borettslag med høy fellesgjeld har renteøkningene gitt store utslag på felleskostnadene. Kjøper du en borettslagsbolig så er det viktig å se på totalprisen og ikke bare innskuddet. For selv om fellesgjeld gir deg en fantastisk mulighet for å kunne kjøpe en bolig uten selv å måtte finansiere hele kjøpesummen, vil du likevel være ansvarlig for å dekke renter og avdrag av både ditt eget lån til innskuddet og din del av fellesgjelden. Og ønsker du reduserte felleskostnader, så kan du som nevnt innfri hele eller deler av fellesgjelden dersom du har midler til dette.

Tekst: Janne Balberg Kvisvik, jurist LABO/ Publisert i LABO-magasinet nr 3-23

Relaterte saker

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022