Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men hvem er ansvarlig og hvem dekker erstatningen hvis boligen din blir rammet av oversvømmelse?
Publisert: tirsdag 16. mai 2023

Forsikringsspørsmål

Flomskader i boliger i flomutsatte områder reiser spørsmål om forsikringsdekning og hvem som skal være ansvarlig for å dekke skadene. I de fleste tilfeller kan det være vanskelig å bebreide noen for at en flom oppstår, da dette hovedsakelig er avhengig av klimatiske og miljømessige forhold.

– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Ta et eksempel: Det kommer vann inn i garasjekjelleren med boder og forårsaker skader både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring. Skade på eiendeler i bodene, som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, må imidlertid dekkes av deres innboforsikring.

For nye bygg som har garasjekjeller, kan det oppstå spesielle problemer hvis bygningen er plassert nær vassdrag og oversvømmelse fører til skade på biler. I slike tilfeller vil skadedekningen avhenge av den enkeltes bilforsikring. Erstatningsordningene kan du lese mer om her og her.

Utredning ved utbygging på flomutsatte områder

Når det gjelder utbygging i flomutsatte områder, har kommunen plikt til å gjennomføre en utredning av risikoen for skader ved flom. Det skal treffes tilstrekkelige sikringstiltak ved utbygging for å minimere risikoen. I verste fall kan det være at utbygging ikke tillates på slike områder. Hvis kommunen ikke oppfyller sin plikt til utredning, kan de bli pålagt erstatningskrav hvis oversvømmelse oppstår.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet informasjon om klimatilpasning og sikkerhet mot naturpåkjenninger, som kan være nyttig i denne sammenhengen.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring

Det kan også oppstå skader på objekter som ikke kan brannsikres. For eksempel kan et ras føre til skader på parkeringsplassen eller veien som fører til boligselskapet.

Bjerkek påpeker at bygningsforsikringen dekker skader på hageareal opp til en viss størrelse, men øvrige naturskader på slike objekter vil ikke være dekket. I slike tilfeller kan man søke erstatning gjennom statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader, hvor man kan søke om støtte til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.

Relaterte saker

Adobestock 265651679 Web 1500
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022