Depositum i leieforhold

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon. Her er tips til å unngå depositumsfella, både for utleiere og leietagere
Publisert: onsdag 29. juni 2022

Tekst: Advokat Malene Nylander, Legalis
Foto: Legalis

HUSLEIELOVENS UFRAVIKELIGHET
Leietakere har et sterkt vern i husleieloven. Selv om det er avtalefrihet mellom partene i et leieforhold, kan det ikke avtales vilkår som er dårligere for leietaker enn det som følger av loven. For eksempel kan det ikke avtales at leietakers depositum skal settes inn på utleiers private bankkonto. Loven krever nemlig at utleier oppretter egen depositumskonto i leietakers navn. Det er mange som ikke er klar over viktigheten av dette og hva det kan bety dersom depositumskonto ikke er opprettet. DEPOSITUM SKAL SKAPE SIKKERHET Leietakers depositum er en sikkerhet for fremtidig husleiebetaling og for eventuelle mislighold av leieavtalen. Utleier kan derimot ikke fritt frem råde over diss midlene. Det er derfor et krav at pengene skal stå på en sperret depositumskonto i leietakers navn. Siden pengene tilhører leietaker, er det også leietaker som skal få eventuelle renter. Utgiftene med depositumskontoen er det derimot utleier som har.

HVA SKJER MED DEPOSITUMET VED LEIEFORHOLDETS OPPHØR?
Ved leieforholdets opphør skal boligen tilbakeleveres til utleier etter kravene i husleieloven. Dersom overleveringen er vellykket og utleier ikke har fremsatt krav som følge av leieforholdet, vil banken tilbakebetale depositumet til leietaker ved samtykke fra begge parter. Partene kan også samtykke til en annen fordeling, for eksempel dersom partene er enige om at leietaker ikke har gjort tilstrekkelig utvask. Det skjer likevel ganske ofte at utleiers krav fører til uenigheter. Det er her ordningen med depositumskonto blir særlig viktig. Husleieloven § 3-5 åpner nemlig for at leietaker kan fremsette et utbetalingskrav direkte til banken. Utleier vil da motta varsel fra banken om at beløpet vil utbetales med mindre utleier dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker. Dette er dermed et kraftig insentiv for utleier til å gjøre en nøye vurdering av kravet, samtidig som det sikrer en viss fortgang i prosessen. Dersom utleier ikke har tatt rettslige skritt innen fristen, skal banken utbetale beløpet til leietaker. Vær også oppmerksom på at husleieloven § 3-5 inneholder en særregel som kan gjøre at prosessen blir motsatt. Dersom kravet gjelder utestående husleie og noen øvrige vilkår er oppfylt, vil banken varsle leietaker om at beløpet vil utbetales til utleier med mindre leietakeren dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker.

MEN HVA HVIS DEPOSITUMET STÅR PÅ UTLEIERS PRIVATE KONTO?
Som advokater innenfor husleierett ser vi ofte at depositumet har blitt betalt til utleiers private konto. Leietaker kan da ikke å kreve utbetaling direkte fra banken, og det finnes ingen sikkerhet for at summen fremdeles er i behold. Om utleier nekter å utbetale depositumet ved leieforholdets opphør, er det plutselig leietaker som må ta ut søksmål. Dette er ikke risikofritt, og kan i verste fall bety rettslige skritt og innkreving gjennom namsmyndighetene uten noen garanti for at det er penger å hente hos utleier. Det er altså en situasjon alle leietakere bør unngå. Selv om depositum på privat konto kan være uheldig for leietaker, løper også utleier en risiko med å oppbevare depositum på egen konto. Siden det er forbudt med depositum på utleiers private konto, vil leietakeren ha et umiddelbart tilbakebetalingskrav i husleieloven § 3-7 (2). Selv om utleier da mener å ha et krav mot leietaker, har ikke utleier noen rett til å tilbakeholde depositumet. Det følger også av samme regel at det løper forsinkelsesrenter på kravet allerede fra beløpet ble innbetalt. Dersom leietaker er uenig i utleiers krav og utleier nekter å utbetale depositumet, bør det derfor kreves forsinkelsesrenter. Et slikt krav vil da være insentiv for utleier til å utbetale depositumet til leietaker. Søksmålsbyrden blir på denne måten igjen snudd, og utleier må vurdere om hen skal løpe risikoen med å ta rettslige skritt for å sikre et eventuelt krav mot leietaker.  

MEDLEMSFORDEL: ADVOKATFIRMAET LEGALIS.
Gjennom LABO har du gratis samtale med advokat hos Legalis. Hvis du ønsker mer bistand har du svært gunstig medlemspris per time og 5 % bonus tilbake på det du betaler. Har du behov for bistand i forbindelse med et leieforhold eller for opprettelse eller gjennomgang av leiekontrakt – enten du er utleier eller leietager - ta kontakt med en av Legalis sine advokater på boligrett.

Legalis kan kontaktes på tlf. 21416767, e-post fordel@legalis.no eller benytt advokatchatten.no/fordel.

LABO-magasinet nr 2-22

Relaterte saker

Adobestock 234506879
Kjenner du naboloven $3, den såkalte "trebestemmelsen"?

04. jun. 2024

Busker og trær er mest til glede, men kan også være en kilde til konflikt.

Dugnad
Er det lov å droppe dugnaden?

16. apr. 2024

Med våren kommer også løv som skal rakes og garasjer som skal males. Men hva har styret i…

Generalforsamling Ovre Bokeligate April 24 Web (1)
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Illustrasjonsbilder32
Oppgjørets time

19. sep. 2019

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyer…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 1-2024
LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023