Oppgjørets time

Mange har opplevd å motta en faktura fra håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er høyere enn hva man hadde forventet, og kanskje også høyere enn hva som på forhånd ble forespeilet av håndverkeren
Publisert: torsdag 19. september 2019

Håndverkertjenesteloven har regler som beskytter forbrukeren en slik situasjon.

– I utgangspunktet står partene fritt til å avtale hvilken pris som skal gjelde for tjenesten, forklarer Torunn Hoem Brunsvik. Hun er advokat hos Legalis, og spesialist på kjøpsrett.

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaleforholdet mellom en forbruker og en håndverker ved utføring av tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og mindre ombygginger.

– Dersom det er inngått en avtale om fastpris for det aktuelle arbeidet, er håndverkeren forpliktet til å overholde denne. Hvis oppdraget viser seg å bli mer krevende enn det håndverkeren hadde grunn til å regne med, er det en risiko som håndverkeren selv må ta ansvar for. Håndverkeren kan altså ikke uten videre lempe kostnadene over på deg som forbruker.

Prisoverslag
Ved mer kompliserte oppdrag kan det være vanskelig for håndverkeren å beregne hva som vil medgå av tid og materiell, slik at de ikke ønsker å gi en bindende fastpris. For at du som forbruker likevel skal kunne få en oversikt over kostnadene ved arbeidet, kan du be håndverkeren gi et prisoverslag for tjenesten.

– Et prisoverslag fastsetter grensene for hva håndverkeren kan kreve for å utføre avtalt arbeid, sier advokat Brunsvik. - Det fremgår av håndverkertjenesteloven at prisen for tjenesten ikke kan overstige oppgitt overslag vesentlig, og uansett ikke over 15 %.

Oppstår det uenighet med håndverkeren om det er gitt et bindende pristilbud eller kun en uforpliktende prisantydning, er det opp til håndverkeren å sannsynliggjøre at din forståelse er feil. Rettspraksis har lagt til grunn at prisopplysninger som håndverkeren gir forbrukeren, og som ikke er å anse som en fastpris, som en klar hovedregel skal anses som et prisoverslag. Det kreves derfor sterke bevis for at en prisopplysning ikke skal være et slikt prisoverslag.

– Hvis avtalen med håndverkeren endres underveis og det avtales tilleggsarbeider, kan selvfølgelig håndverkeren kreve betaling for dette, understreker advokaten. - Det er imidlertid håndverkeren som må bevise at arbeidet ikke allerede omfattes av det opprinnelige oppdraget.

Ingen avtale om pris
Selv om det ikke er inngått en avtale om pris for utført arbeid, står ikke håndverkeren fritt til å beregne vederlaget etter eget ønske.

– Prisen for tjenesten skal da regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletidspunktet. Dette kalles også for gjengs pris, sier Brunsvik. - Dersom lignende tjenester utføres sjeldent, eller det av andre grunner ikke har utviklet seg en fast praksis for beregning av prisen, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art og omfang.

Merk at dersom håndverkeren kan utføre en tjeneste på ulike tilfredsstillende måter, har han plikt til å utføre arbeidet på billigste vis. Har tjenesteyteren forsømt dette, vil han bare kunne kreve gjengs/rimelig pris for arbeidet utført på rimeligste måte.

Klar avtale er viktig
Advokat Brunsvik understreker at det er svært viktig å inngå en skikkelig avtale før arbeidet starter.

– For å unngå tvister med håndverkeren om prisen for tjenesten, anbefales at partene ved avtaleinngåelsen klargjør skriftlig om det er gitt en bindende fastpris, et prisoverslag eller kun en uforpliktende prisantydning.

– Det er også viktig med en klar beskrivelse av hvilket arbeid som inngår i oppdraget. Eventuelle endringer og avtaler om tilleggsarbeider bør også skje skriftlig, avslutter Brunsvik.

FAKTABOKS

Din medlemsfordel hos Legalis
Gjennom medlemskapet ditt i BOLIGBYGGELAG har du gratis samtale med Advokatfirmaet Legalis, og gunstige vilkår ved behov for ytterligere bistand. Legalis har spesialister på alle områder inkludert bolig, familierett og arv. Ta kontakt på tlf. 21 41 67 67 eller fordel@legalis.no for å drøfte din sak med advokat. Det koster deg ingenting, men kan spare deg mye.

Av Torstein Bae, Legalis
Bilder: Legalis

 

Relaterte saker

Adobestock 265651679 Web 1500
Styrearbeid, lærerik dugnadsinnsats

07. mar. 2024

Fordi styrearbeidet er frivillig og noe man gjør for fellesskapet, er det viktig at flere…

Adobestock 684171803 Web 1500
Hvem kan eie bolig i et borettslag?

28. des. 2023

Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til en bolig. Det betyr at det so…

Adobestock 562897777
Hvorfor har felleskostnadene i borettslaget økt?

18. okt. 2023

Mange har fått seg en overraskelse over hvor mye dyrere alt har blitt. Ikke minst gjelder…

Shutterstock 735478822
Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag

16. mai 2023

Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men…

Adobestock 617226778
Kan jeg leie ut boligen min

10. jan. 2023

Det er et grunnleggende prinsipp at den som eier en borettslagsandel selv plikter å bo i b…

Nylander Malene
Depositum i leieforhold

29. jun. 2022

Spørsmål om husleie er på fjerdeplass over spørsmål til Forbrukerrådets forbrukertelefon.…

Labo Takstmann Inne
Nye regler ved kjøp og salg av bolig

29. jun. 2022

1. januar 2022 kom det nye regler som omhandler kjøp og salg av bolig. Loven var tenkt til…

Adobestock 523604725 Web
Nye regler om elbillading i borettslag og sameier fra 1. januar 2021

22. des. 2020

Stortinget har nylig vedtatt regler om elbillading i borettslag og sameier. Reglene trer i…

AI Identitetstyveri
Identitetstyveri, et økende problem

09. okt. 2020

Som medlem i LABO får du gratis ID-tyveriforsikring i If.

Adobestock 102030186
Dyr i borettslag og sameier

04. sep. 2020

Få ting engasjerer mer i borettslag og sameier enn spørsmål om dyr. En hund kan være en be…

Eldre Cd 122
Fremtidsfullmakt

20. jul. 2020

Vi blir stadig eldre og vi bor hjemme lengre enn før. Samtidig kan demens og annen alvorli…

File6481293243524
Tid for lysende julehus

20. des. 2019

Det nærmer seg jul og mange benytter anledningen til å pynte husene sine med lys av ulike…

IMG 1024
Bygge uten å søke kommunen

24. sep. 2019

Oppføring av byggetiltak er som hovedregel søknadspliktig og før man kan bygge må man derf…

Trampoline
Trampoliner til glede og besvær

18. sep. 2019

Når sol og sommer kommer, dukker trampolinene opp i hager og på fellesareal. Til glede for…

LABO-magasinet

LABO-magasinet nr 4-2023
LABO-magasinet nr 3-2023
LABO-magasinet nr 2-2023
LABO-magasinet nr 1-2023
LABO-magasinet nr 4-2022