Hva er forkjøpsrett

Medlemmer i  LABO har forkjøpsrett ved salg av borettslagsboliger


Forkjøpsretten gir medlemmer fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at de har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er solgt får den med lengst ansiennitet (den som har vært medlem lengst) velge først.

  • LABO utlyser forkjøpsrett for sine medlemmer etter at boligen er lagt ut for salg. Dette gjøres i egen portal på hjemmesiden vår
  • Medlemmer må melde sin forkjøpsrett skriftlig til LABO innen en uke . Dato oppgis i annonsen. Forkjøpsrett skal meldes til LABO.
  • Forkjøpsrett avklares i etterkant av akseptert bud.
     
    Nærmere retningslinjer for ordningen fås hos LABO.

Bruker du forkjøpsretten kan du tre inn i høyeste bud og få tilslag på boligen hvis:

  • Du har lengre ansiennitet enn den som la inn (og fikk godtatt) budet.
  • Du har lengre ansiennitet enn de andre medlemmene som har meldt seg

 

Se film om Forkjøpsrett