Hva er forkjøpsrett

Medlemmer i  LABO har forkjøpsrett ved salg av borettslagsboliger


Forkjøpsretten gir medlemmer fortrinnsrett ved kjøp av bolig, det vil si at de har rett til å tre inn i de samme kjøpforpliktelsene som den opprinnelige kjøperen har avtalt. Når en bolig er solgt får den med lengst ansiennitet (den som har vært medlem lengst) boligen.

 • LABO har to måter å utlyse forkjøpsrett for sine medlemmer på.  Forhåndsavklaring eller fastprisavklaring. 
 • Forhåndsavklaring betyr at de som er interessert i å kjøpe en bolig må melde sin interesse mens salgsprosessen foregår.
 • Fastprisavklaring betyr at LABO utlyser forkjøpsrett for sine medlemmer etter akseptert bud.
  Medlemmer må melde sin forkjøpsrett skriftlig til LABO innen en uke.
 • I begge tilfeller så må forkjøpsretten meldes innen en frist som er satt og finansieringsbevis må foreligge.
  Boligene kunngjøres på en egen portal på hjemmesiden vår.
 • Det er selger som bestemmer hvilken forkjøpsrettsavklaring som skal benyttes.
 • Medlemmer må melde sin forkjøpsrett skriftlig til LABO. Det er et eget skjema, som enten kan fylles ut elektronisk, eller skrives ut og leveres LABO innen fristen.
   
  Nærmere retningslinjer for ordningen fås hos LABO.

Bruker du forkjøpsretten kan du tre inn i høyeste bud og få tilslag på boligen hvis:

 • Du har lengre ansiennitet enn den som la inn (og fikk godtatt) budet.
 • Du har lengre ansiennitet enn de andre medlemmene som har meldt seg

Trenger du overføring fra andre. Her er reglene:

 

 

Se film om Forkjøpsrett