Overføring av medlemsskap

Medlemskap i LABO kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i? 

 


Skjema må skrives ut, signeres og sendes/leveres til LABO
Et medlemskap kan kun overføres en gang. Dersom det er dødsbo, så teller ikke dette som overføring. Da kaller vi det arv av medlemskap. Overføringsskjema må likevel fylles ut.
Avgår et medlem med døden, fortsatt medlemskapet i bero uten tilgang til medlemsrettigheter, herunder rett til bruk av ansiennitet, inntil arvingene har blitt eneste enten å overføre medlemskapet eller si det opp, og slik overføring er gjennomført og ført inn i medlemsregisteret. Hvis ingen slik overføring er skjedd innen tre år fra dødsfallet , kan boligbyggelaget slette medlemskapet. Husk at det er dere som arvinger som er ansvarlige for å melde fra til LABO om dødsfallet.

Last ned skjema for overføring

Last ned skjema for overføring - dødsbo

 

Send skjemaet til:

E-post: labo@labo.no 

eller:
Larvik Boligbyggelag
pb.263, Prinsegata 4
3251 Larvik

Lurer du på noe mer, ta kontakt med LABO på tlf.:33 13 85 00

Hvem kan medlemskapet overføres til?

Et medlemskap i LABO kan overføres til nærmeste familie, f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc.  Nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring får du ved å henvende deg til LABO!

Se illustrasjon her