Ta med deg ansienniteten din

Ta med deg medlemskap og ansiennitet fra LABO dit du flytter! Medlemskap hos oss gir deg fortrinn i boligkøen mange andre steder i Norge.


LABO har sammen med 21 andre boligbyggelag over hele landet gått sammen om en ordning hvor du som medlem også opparbeider deg forkjøpsrett på disse stedene.

Med denne ordningen utvider du dine valgmuligheter og får flere fordeler av ditt medlemskap i LABO

Her finner du mer informasjon og oversikt over boligbyggelagene som deltar i dennne ordningen(nbbl.no)

 

Hva er ansiennitet?

Ansiennitet betyr egentlig bare den tiden du har vært medlem i boligbyggelaget. Har du vært medlem 1 år- så har du 1 års ansiennitet, 2 års medlemskap - innebærer 2 års ansiennitet osv.

Den som har lengst ansiennitet, er også som oftest den som har den sterkeste forkjøpsretten, dvs. en rett til å tre inn i det høyeste budet på en bolig som er til salgs.

De med lengst ansiennitet trekker ofte det lengste strået: Tall fra 2005 viser at ca 24 prosent av alle omsatte leiligheter i norske boligbyggelag går på forkjøpsrett.

Dersom medlemmer i to forskjellige boligbyggelag har lik ansiennitet og ønsker å kjøpe en bolig på forkjøpsrett, avgjøres forkjøpsrett ved loddtrekning.

Dersom to medlemmer fra et boligbyggelag som ønsker å benytte forkjøpsrett i et annet boligbyggelag har lik ansiennitet etter ordningen med felles etter ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i eget boligbyggelag foran.