Nå er det ikke sikkert det er den mest populære gaven på gavebordet, men den dagen poden bruker medlemskapet for å sikre seg  bolig, da er det ingen tvil om verdien av medlemskapet. Forkjøpsrett gir den som har lengst medlemskap rett til å kjøpe boligen til den prisen selgeren har akseptert, uten å være med i budrunden.  Her er det aldri godt å si hvem du konkurrerer med, alle år er verdifulle. Et tidlig medlemskap hjelper de unge inn på boligmarkedet.

Gavemedlemskap

Gode grunner for medlemskap som konfirmasjonsgave:

  • Snart voksen og tiden fram til etablering i egen bolig går fort
  • God grunn for å komme tilbake til Larvik
  • Medlemsfordeler de kan nye godt av de åra de ikke skal kjøpe bolig
  • Forkjøpsrett i Larvik og i ca 20 andre boligbyggelag

Et medlemskap i LABO blir bare bedre med årene, og vil gi et fortrinn de gangene man har behov for å flytte på seg i livet. I tillegg til andre medlemsfordeler ved å være medlem. Eksempler er møbler, hotell, forsikring, strøm, dekk, kultur, kino, maling, gardiner og mye mer.

LABO har gratis kontingent til og med fylte 18 år. Det betyr at du må betale andelen i LABO på kr 300,- som er en engangssum. Det året de fyller 19 er medlemskontingenten  kr 300,- i året. Vi ser at det i årene etter at de har fylt 19, er det fort å glemme å betale kontingenten. Det er ofte ende en tid til de skal skaffe seg egen bolig. Vi anbefaler derfor giveren å registrere seg som alternativ betaler og betale for ungdommen noen ekstra år. Det blir på en måte konfirmasjonsgave på avbetaling. Det kan være at ungdommen selv ikke ser nytten av medlemskapet når de er 19-, 20 år men noen år senere, skulle de gitt mye for en god ansiennitet.

Gi konfirmanten en gave som stiger i verdi.

Meld inn konfirmanten her