Det er gratis kontingent ut året. Du betaler kun andelen i LABO på kr. 300,- uansett alder.

Juniormedlemmer har fritak for kontingent til de fyller 18 år, for alle andre er det årlig kontingent på kr 300,-. Når du kjøper juniormedlemskap så får du med den søte bamsen Bambo. Koselig med en pakke til jul! Bamsen må hentes på LABOs kontor. Innmelding kan skje her eller ved å stikke innom oss i Prinsegata 4. Velkommen:-)