Vindfjellsamarbeidet. Det jobber får å tilrettelegge for skigåing for alle aldre. LABO- fondet ønsker at en del av midlene skal gå til et varig tiltak. I år ble det et bidrag til garasjen som er bygd til løypemaskinen. Vindfjellsamarbeidet fikk kr 30.000,- fra fondet.

Hedrum historielag fikk kr 20.000,- til aktiviteter for barn og ungdom. De ønsker å lære bort tradisjonelt håndverk.

Kurdisk kulturforening og Stavern Diskgolf fikk kr 10.000,- hver. Kurdisk Kulturforening skal leie svømmeinstruktør og fortsette sitt gode arbeid for å lære barn og svømme. Det er fortsatt mange kurdiske barn i Larvik som ikke kan svømme. Stavern Diskgolf søkte om å få penger til disker de kunne låne ut, nå har planene tatt litt mer av, og de planlegger en ny bane på Brunla ungdomsskole. Banen skal være åpen for alle utenom skoletiden. Bidraget fra LABO kommer godt med i oppstarten av baneprosjektet.