Tiltak som kan fremheves er:

  • Installert nye automatiske garasjeporter
  • Installert automatiske døråpnere på ytterdørene
  • Porttelefoner med videooverføring.
  • Satt opp ramper ved inngangsdørene for lettere å komme inn med for eksempel rullestol etc.
  • Endret utvendig belysning både på lyktestolper og ved inngangene til LED. Dette er mer miljøvennlig og gir et bedre lys.
  • Bygd eget innvendig søppelrom for å sikre oss mot lukt, skadedyr og mulig hærverk og ild påsettelse i søppelcontainere.
  • Laget egen sykkelbod og satt opp sykkelstativ. Dette for å inspirere flere til å la bilen stå og heller utforske nærmiljøet på sykkel.

Utskifting av vinduer og terrassedører:

I 2018 ble alle vinduer og terrassedører skiftet vi ut i samarbeid med LABO Boservice. Dette både for å få et bedre inneklima og for å oppgradere ytre fasade.

 

Signalen borettslag er et godt sted å bo. Det er lagt ned utallige dugnadstimer for at uteområdene skal fremstå innbydende. Borettslaget har hvert år 2 felles dugnader, og i tillegg tar enkelt- personer ansvar for utemiljøet. Uten disse ildsjelene ville ikke borettslaget fremstått som det gjør.

Her kan nevnes noen punkter for siste året:

  • Pussing og maling av alle gjerder, rekkverk og murer.
  • Oppgradering av uteplasser (blomsterbed og kantstein)

Dugnadene blir avsluttet med kaffe og noe å bite i. De som ikke er i stand til å delta aktivt på dugnaden bidrar ved å steke vafler, bake kaker og komme med hjemmelaget syltetøy. I tillegg til dette tar flere beboere gjennom året initiativ til ettermiddagskaffe på fellesarealene.

Signalen Borettslag fylte i år 30 år. Dette ble behørig feiret på hotell Wassilioff med festmiddag, diverse innslag og utdeling av blomster til de beboerne som har bodd i Signalen i 30 år.

 

Bomiljøprisen ble delt ut på Høstkonferansen for tillitsvalgte, av styreleder Hege Voll-Midgaard og representanter for miljøutvalget som står for juryeringen.

Larvikittplakett, sjekk på kr 20.000,- og blomster ble mottatt av styreleder Tor Gunnar Ekrem og styremedlem Vigdis Furunes.