Siden tidlig i vår har det foregått hektisk møtevirksomhet mellom Larvikbanken og LABO. Nå har de endelig fått avtalen om en felles satsing på eiendomsmegling i havn. 2. oktober ble LABO og Larvikbanken sammen eiere av Aktiv Eiendomsmegling (Larvikmegler’n) i Larvik.

-    Dette er noe vi har jobbet for en god stund, og som vi er veldig glade for at vi har fått til, forteller Labos direktør Asle Granerud. -- Vi er sikre på at dette er et samarbeid alle kommer til å dra fordeler av, ikke minst kundene.  LABO bygger mange nye boliger og har derfor behov for økte ressurser til eiendomsmeglingen. Når vi nå blir en del av Aktiv-kjeden så vil vi, med totalt syv meglere, være en av Larviks aller største eiendomsmeglere.

Best i test på omdømme
Kjeden Aktiv eies av bankene tilknyttet EIKA-gruppen, en eiendomsmeglerkjede som har hatt de mest fornøyde kundene, 6 av de 7 siste årenei mange år på rad – i følge Norsk Kundebarometer. Det nye felleskapet vil fremdeles fortsette å ha tilhold der de er i dag, med to meglere i Larviksbankens lokaler på torget og fem ved siden av Labo LABO i Prinsegata.