Det ble gjennomført en befaring i de gamle lokalene og uteområdene. Målet var å identifisere materialer som kunne gjenbrukes og se på detaljer i skoleområdet som kan gi stedet et særpreg. Klokketårnene har vært kjent for sine Arne Norheim spill, selve klokka har blitt med til den nye skolen på Fagerli, men "tårna" rundt klokka er på bygningene fortsatt. Bautaen midt i skolegården har vært en vennskapsområde, og denne skal også bli med videre som et sosialt møtepunkt.

 Vi har jobbet med hvilke materialer og bygningsdeler i den eksisterende bygningsmassen vi kan ombruke. 

Ombruksmaterialer kan ikke uten videre benyttes i nye bygningskonstruksjoner. Vi må finne steder å bruke disse som er egnet. Vi har også sjekket at materialene som skal brukes videre er fri for miljøgifter.

Vi har tidligere avklart at betongen i de gamle kjellermurene og fundamentene skal knuses og benyttes som fyllmasser for det nye prosjektet.

Fasadene på det gamle gymbygget som består av betongelementer med synlig småstein/grus. Disse elementene planlegges benyttet som plantekasser hvor det kan plantes grønnsaker, blomster eller annet som beboerne måtte ønske.

Vi ser på muligheten for å benytte elementer av teglvegger som skjæres ut som belegg/dekker på noen områder i utearealet. Blant annet som gulv i et fellesskapshus som planlegges. Planen er at fellesskapshuset skal bygges av materialer fra eksisterende bebyggelse. For å sjekke at teglsteinsveggene er solide nok blir det laget testflater under byggeperioden, for å se hvor mye de tåler av slitasje og frost. Består de denne testen blir de med videre.

Betongmuren som støyskjermen mot Nansetgata er montert på, ser vi om vi kan benytte som støttemurer for å ivareta mindre høydeforskjeller i det nye prosjektet.

Når vi har klare prosjektmål om ombruk og lar kreativiteten få rom, så kommer det fram mange gode forslag og innspill.

I tillegg til at ombruk er bærekraft i praksis, så gir det også mulighet for gode og praktiske løsninger for beboerne i det nye prosjektet som for eksempel plantekassene.