Forskriften gjelder fellesmålt forbruksstrøm i boligselskaper og gjelder for strømforbruk i perioden fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

Mer om forskriften og lenke til forskriften finner du her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-stromstonad-til-borettslag-og-sameier/id2898000/