Det betyr at også de som bor i borettslag og eierseksjonssameier vil få en ny kostnad.

Vedtaket innebærer at både boliger og fritidsboliger i Larvik kommune får et skattekrav beregnet ut fra eiendommens verdi. For å fastsette eiendommens verdi vil kommunen ta utgangspunkt i skatteetatens beregnede markedsverdi på eiendommen. Verdien blir regnet ut fra boligens størrelse, byggeår og adresse. Denne vil reduseres med 30 prosent og i tillegg vil det være et bunnfradrag på 750.000 kroner. Eiendomsskatten vil være på én promille av grunnlaget i 2023, og vil økes med én promille i året til maksnivået på fire promille i 2026.

 

Det er den som står som tinglyst eier av eiendommen som vil få kravet om eiendomsskatt. I borettslag betyr det sannsynligvis at regningen for eiendomsskatt vil sendes samlet til borettslaget for alle boenhetene, og ikke til hver enkelt andelseier. Fordelingen vil da skje etter fordelingsnøkkelen i borettslaget på samme måte som andre felleskostnader. Sannsynligvis må borettslagene øke sine felleskostnader som følge av skatten, men dette vil vi komme tilbake til på nyåret når vi vet mer.

I eierseksjonssameier vil derimot hver enkelt seksjonseier få eget krav om eiendomsskatt for sin seksjon fra kommunen, og være forpliktet til å betale dette.

 

To eksempler:

En 80 m2 leilighet i Larvik bygget i 1980 vil ha en beregnet markedsverdi på ca kr. 2.600.000,-. Fra dette trekkes først 30%, kr. 780.000,- og så bunnfradraget på kr. 750.000,-. Grunnlaget for beregning av eiendomsskatten blir da kr. 1.070.000,-. I 2023 vil skatten være på én promille, dvs kr. 1.070,-.

 

En 80 m2 leilighet i Larvik bygget i 2018 vil ha en beregnet markedsverdi på ca kr. 3.800.000,-. Fra dette trekkes først 30%, kr. 1.140.000,- og så bunnfradraget på kr. 750.000,-. Grunnlaget for beregning av eiendomsskatten blir da kr. 1.910.000,-. I 2023 vil skatten være på én promille, dvs kr. 1.910,-.

Illustrasjonsfoto