Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for å gjøre gode miljøvalg. I prosessen med å bli sertifisert har vi gått gjennom hele virksomheten i Prinsegata og gjort noen endringer, og ikke minst satt noen mål for fremtiden. I LABO har vi mye å hente i form av digitalisering. Videre skal også LABO-Boservice bli Miljøfyrtårn.
Vi er stolte av at vi har blitt Miljøfyrtårn, og ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma mer bevisste på riktige miljøvalg.

Gode grunner til å bli en Miljøfyrtårnbedrift:

1. Bli bærekraftig
Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

• 77 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn
Det stilles stadig strengere miljøkrav. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

• 50 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

3. Styrk merkevaren
Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

• 64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader
Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.
Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

• 39 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.

5. Sett mål og skap resultater
Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

• 52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.

Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter.
Kilde: www.miljofyrtarn.no