Søk her     

Ideen/aktiviteten/prosjektet må være:

  • For/med barn og/eller ungdom.
  • Gjennomførbart i år/neste år
  • Gjennomføres lokalt i Larvik
  • Aktivitetsskapende, inkluderende, økt trivsel

Det har vært krevende å drive frivillig arbeid i coronatiden, og vi håper med fondet å kunne gi noen frivillige et boost for å komme i gang igjen etter noen labre år. 

Vi har fremskyndet søkeprosessen, slik at de som blir tildelt midler får pengene før sommerferien. På den måten kan vi få til aktiviteter i sommer eller tidlig høst. Eneste kravet er at tiltaket skal foregå i nærmeste fremtid, som vi har definert som i år og neste år.

De tidligere årene har det vært nok med en kommentar på facebook, men det har stadig blitt flere søknader, og vi ønsker nå at de som har gode ideer, fyller ut et enkelt søknadsskjema med kontaktinfo og en kort beskrivelse av tiltaket.

Potten er i år på kr 75.000,- som skal fordeles på ett eller flere tiltak.

Kom igjen, søk da vel!

Søknadsfrist 25.mars. Tildeling medio mai

      Søknadsskjema her