Vi ønsker oss gode forslag!

Også i år velger LABO å dele ut kr 70.000,- som skal gå til et eller flere prosjekt/tiltak som kommer barn og/eller ungdom i Larvik  til gode.

Vi ønsker oss engasjement og gode forslag.   Du kan nominere et prosjekt/tilakt på våre Facebooksider.

Skriv en kort presentasjon av tiltaket. 

  • Ideen/prosjektet 
  • Hvem som står bak ideen
  • Hvor stort beløp søkes det om
  • Vi er også åpne for forslag som du mener er en god idé, men som du selv ikke kan gjennomføre.

Etter fristens utløp vil LABO plukke ut  kandidater til en finalerunde. Prosjektet/tiltaket kan være innen alle typer kategorier, bare det kommer målgruppen til gode. Tiltaket/ideen/prosjektet må være realistisk og gjennomførbart. 

Ideen/aktiviteten/prosjektet må være:

  • For/med  barn og/eller ungdom.
  • Gjennomførbart i år/neste år
  • Gjennomføres lokalt i Larvik
  • Aktivitetsskapende, inkluderende/økt trivsel

Skriv søknadsteksten i kommentarfeltet på LABOs Facebookside

innen 1.august 2018

LABO-fondets utvalg består av:

Asle Granerud, LABO
Aleksander Berg, LABO Garanti
Heidi Camilla Inderøy, LABO
Alise Myhre, LABO

Har du spørsmål, kontakt Alise Myhre