Hurra, for nok en utdeling til 3 fantastiske prosjekter.  Fredag 8.november delte LABO ut årets fond på kr 75.000,-  Det var stor bredde i forslagene i år, og i vedtektene for fondet så skal alt gå til tiltak som kommer barn og unge til del. En del av fondet er tenkt til et mer varige prosjekt. Før har LABO støttet nye lekeapparater på torget. I år gikk kr 50.000,- til Fossestua, hytta til KFUK/KFUM Speiderne.  Fossestua  var i fare for å gå dukken, og speiderne har jobbet iherdig med å få rehabilitert hytta de siste årene. De har fått berget bygget, med blant annet nytt tak, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, og kr 50.000,- kommer godt med, sier Marianne Skalleberg, en av speiderlederne. -Det er ett rom som fortsatt står helt ribbet, og det  har stått på ressursene for å få det fullført. Fossestua blir brukt av speiderne selv, samt at lag og foreninger i Larvik låner det til aktiviteter. Det ligger supert tilrette for friluftsaktiviteter, noe mange benytter seg av.

For første gang har Larvik i år sin egen First Lego League(FLL) turnering. Konkurransen foregår  fra september til november, med finale på Fagerli skole 9. november. FLL er en internasjonal, teknologibasert konkurranse for barn og unge mellom 10 og 16 år. Det hele startet i USA i 1999 og har siden vokst til å bli en av verdens største teknologikonkurranser med nærmere 300.000 deltagere årlig.  Konkurransen går ut på å planlegge, presentere og markedsføre  ideer og løsninger innenfor et gitt tema.  Tema i år er: "City shaper" med undertema;"Hvis du kunne bygd en bedre verden, hva ville du begynt med?" Arrangementet er i utgangspunktet et kommunalt prosjekt, men med litt ekstra fra LABO-fondet bidras det til at de kan gjennomføres med litt mer ressurser, les litt mer til barna. LABO bidrar med kr 15.000,- til First Lego League.

Den tredje vinneren er Kjose IL, et solid lokalt forankret idrettslag. De har i flere år satset på orienteringsaktiviteter for barn, men mangler en del utstyr tilpasset målgruppen. Anne Lise Saga sier de største ungdommene blir ofte med på aktiviteter i byen, så det er de opp til 12 år som er mest relevante å lage aktiviteter for i Kjose. Kjose søkte om å få penger til å trykke opp kart som tilpasset barn og for å gjennomføre aktiviteter. De ble tilgodesett av fondet, og som Kjose IL sier, så er det aldri bortkastet å lære seg kart og kompass. Det er en læring for livet.

LABO er glad for det brede engasjementet for fondet og at det er så mye forskjellig som foregår i Larvik, og vi er glade for å kunne støtte. I tillegg til den årlige utdelingen, så støtter vi lokale idrettslag med skilt, også som en del av fondet. 

LABO-fondet startet som en "omvendt bursdagsgave" da LABO fylte 70 år i 2016, og har nå blitt en årlig satsing for barn/ungdom.