Formålet med støtteprogrammet er å gi borettslag og boligsameier en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibruk, effektbehov og klimagassutslipp samt muligheten for lokal fornybar energiproduksjon i egen bygningsmasse


Kartleggingen skal resultere i konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet og i hvilken rekkefølge tiltak bør gjennomføres.

LABO kan bistå boligselskapene med denne prosessen. Lurer du på mer om dette, kontakt Gjermund Kaupang, leder Prosjekt og boligutvikling, LABO

Les mer om ENOVa støtteordning her