Musikalen ”Jernskjegg” er basert på historien om Iver Jenssøn Jernskjegg (ca 1500 – 1570) og hans familie. Historien som presenteres er fiksjon, men hvor faktiske personer og hendelser veves sammen med oppdiktede personer og hendelser. Handlingen i stykket er lagt til 1564. Formålet med musikalen er å skape interesse for Larviks historie og Norges historie, og lage godt og underholdende musikkteater for hele familien. I stykket møter vi adelsfamilien Jenssøn ”Jernskjegg” og arbeiderfamilien Abrahamsen. De to familienes liv er fjernt fra hverandre, men like fullt krysses skjebnene deres. Musikalen gir et innblikk i Larvik på Jernskjeggenes tid, og i historien er oppgangstider, krigstrussel og kjærlighetsdrama  sentrale ingredienser. Jernskjeggene har fått æren for å ha lagt grunnlaget for at Larvik ble industri- og handelsby, fordi
de fikk satt opp flere oppgangssager i Farris Dette endret handelsvirksomheten fra eksport av rundtømmer til handel med trelast, og ga grunnlag for arbeidsplasser og vekst i Larvik. Sagbrukene kom før jernverkene, som senere satte ytterligere fart på Larviks rike industrihistorie. Iver Jenssøn Jernskjegg skal også ha bygget opp Fresjeborgen, et stort gårdsanlegg som trolig lå ved utløpet av Farris. Fresjeborgen raste ut og forsvant under et voldsomt uvær i 1653. Det diskuteres fortsatt hvor Frejseborgen lå, og hva som egentlig hendte da borgen forsvant i vannmassene.

«Jernskjegg» settes opp i Teaterhuset Munken 16-20. oktober 2019, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturbanden og Teaterhuset
Munken/Larvik Barne og Ungdomsteater. Skuespillerne er i hovedsak barn og voksne fra Larvik, blant andre Martine Wachelin Ugland, Victoria
Johansen, René Beate Hansen,
Inga Munthe-Dahl, Jørgen Skalleberg,
Kari Brekke Nilsen m.fl. 

Billetter kjøpes på Bølgen.

Medlemspris på billetter er kr 200,- for voksne og kr 150,- for barn inkl gebyr.( Det er kr 50,- i rabatt)