Hva med generalforsamlinger og årsmøter i disse Korona tider?
Det er sendt ut informasjon til styrene om hvordan de skal forholde seg om møtet skal avholdes. Det må tas hensyn til myndighetenes anbefalinger om hvor mange og hvordan folk kan møtes.  Dersom forholdene er slik at møtet kan avholdes, så oppfordres de som er i risikogruppen om å finne en de kan gi fullmakt til.

Hva om møtet blir avlyst/utsatt?
Dersom møtet blir avlyst, så er det sånn at alle møtene skal være holdt innen 30.juni. Det er svært usikkert om dette er gjennomførbart, så vår moderorganisasjon NBBL jobber i forhold til myndighetene om å få utsatt denne fristen, evt åpne for andre måter å ha møte på. Slik det er nå så er det lovbestemt at vi skal ha generalforsamling i borettslag og årsmøte i sameier.  Enn så lenge avventer vi denne prosessen, og ikke gjør noe overilt for å få gjennomført møtene.