Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Vi ber derfor om at saker som ønskes behandlet på LABOs generalforsamling blir fremsatt til LABO innen 31. mars d.å. enten skriftlig eller på e-post til: asle@labo.no