I månedsskiftet passerte vi medlem nr 20.000 og LABO har for tiden 10.480 medlemmer. Dette viser at LABO er en stabil organisasjon. En avskaling på 9.500 er ikke mye på 72 år. Naturlig nok har medlemmer dødd, flyttet eller ellers valgt bort LABO, men ca hver 4. innbygger i Larvik, som nå har 43.258 innbyggere, er LABO-medlem. Mange av de eldste medlemskapene lever i beste velgående fordi medlemskapet kan overføres til neste generasjon.  I LABOs 72 år lange historie har kommunen forandret seg flere ganger, sist med Lardal inn i fellesskapet. LABO har vært tro mot hovedformålet fra 1946, skaffe boliger til medlemmene. Boligbyggelaget bygger stadig nye boliger, og forvalter desto flere. Forkjøpsrett på nye og brukte boliger er den viktigste medlemsfordelen. Nå bytter vi ikke bolig så ofte, så LABO har derfor fremforhandlet andre fordeler for medlemmene, slik at det til en hver tid skal lønne seg å være medlem.

Ikke medlem? Bli medlem