Kommer for salg

Skolehagen

Gamle Nanset skole skal blir et nytt og flott boligprosjekt. Prosjektet vil inneholde 67 leiligheter og 9 rekkehus
Antall enheter 76
Boligtype(r) Leiligheter og rekkehus
Eieform Borettslag

Litt om prosjektet

Se blogginnlegg om prosjektet

 

LABO er i et samspill med Kruse Smith Entreprenør, Spir arkitekter og flere rådgivere hvor leilighetsmiks, planløsninger, materialvalg, energiløsninger og detaljløsninger utredes og prises.

Salgsstart siste del av 2023 (evt. 2. halvår). Dersom salget går som vi håper og tror, så blir byggestart ved årsskiftet 2023-2024. De første leilighetene kan da være innflyttingsklare i løpet av 2025.

Skolehagen har definert konkrete bærekrafts mål beskrevet i en Miljøoppfølgingsplan.

  • Sosial bærekraft; gode møteplasser ute og inne ved at det etableres fellesarealer og fellesrom hvor det legges til rette for sosiale møteplasser og aktiviteter som kjøkken(heimkunnskap), hobbyrom(sløyden-håndarbeid), bibliotek, gjesterom.
  • Biologisk mangfold; ivareta noen lokale vekster i uteområder, etablere bed og områder for planting og såing av vekster og blomster etter beboernes ønsker
  • Sirkulær økonomi; ombruke det som er mulig av eksisterende bygningsmasse, tilrettelegge for funksjoner for gjenbruk og bytte av klær og utstyr for beboere.
  • Materialvalg; velge materialer som er solide og holdbare, tilrettelegges for enkelt vedlikehold og oppgraderinger.
  • Klimagassutslipp; det skal velges materialer med lavest mulig Co2 avtrykk, redusert avfall i byggeprosessen.
  • Energiløsninger; det jobbes med fornybare energiløsninger som skal levere lavere energikostnader til boligene. Eksempler på dette kan være grunnvarme og solceller.

Det er utarbeidet en rapport hvor materialene i de eksisterende bygningene er vurdert i forhold til mulig ombruk. Resultatene i rapporten brukes i forhold til hvilke materialer som kan ombrukes i prosjektet, og hva som kan ombrukes av andre utenfor prosjektet. Mest sannsynlige materialer for ombruk i prosjektet er betong som knuses og brukes som fyllmasser, og tegl som kan brukes i uteanlegg.

_________________________

Tidligere sak om prosjektet:

LABO kjøpte den gamle Nansetskolen og har  planlagt et boligprosjekt på tomten. I den forbindelse ble det arrangert en ide-arkitektkonkurranse.

Juryen har valgt Spir Arkitekter med prosjektet SKOLEHAGEN som vinner av konkurransen.

Juryen har vurdert ideforslagene etter ulike kriterier der både utvendige arealer, arkitektonisk utforming av bygningsmassen og fellesarealenes funksjonalitet og attraktivitet har vært viktige. Lys- og solforhold, støyskjerming og samt hvordan bygningsmassen og utearealenes knyttes sammen med eksisterende bebyggelse har blitt vurdert. 

Alle de tre forslagene har gode kvaliteter og løsninger, og juryen har hatt tre fellesmøter for å komme til enighet.  

Fasaden, høydedifferensieringen og takløsningene mot Nansetgata mener juryen at vil gi en av Larviks viktigste gater et flott løft, samtidig som fremtidige beboere har skjermede balkonger og uteoppholdsarealer.

Juryen har valgt en vinner som har valgt å legge ideer rundt fellesfunksjoner i kombinasjon med leilighetsbygg som danner et naturlig «torg/møteplass» som juryen synes er spennende.

Variert farge-, materialbruk og størrelse på boligene, ideer og løsningsforslag rundt parkering og adkomst samt gode uteoppholdsarealer, mener juryen vil være suksessfaktorer i det fremtidige prosjektet på Nanset skole, når det nå skal bearbeides videre.