Kommer for salg

Skolegården

Gamle Nanset skole skal blir et nytt og flott boligprosjekt. Prosjektet vil inneholde 67 leiligheter og 9 rekkehus.

LABO er i et samspill med Kruse Smith Entreprenør, Spir arkitekter og flere rådgivere hvor leilighetsmiks, planløsninger, materialvalg, energiløsninger og detaljløsninger utredes og prises.

Skolehagen har definert konkrete bærekrafts mål beskrevet i en Miljøoppfølgingsplan.

  • Sosial bærekraft; gode møteplasser ute og inne ved at det etableres fellesarealer og fellesrom hvor det legges til rette for sosiale møteplasser og aktiviteter som kjøkken(heimkunnskap), hobbyrom(sløyden-håndarbeid), bibliotek, gjesterom.
  • Biologisk mangfold; ivareta noen lokale vekster i uteområder, etablere bed og områder for planting og såing av vekster og blomster etter beboernes ønsker
  • Sirkulær økonomi; ombruke det som er mulig av eksisterende bygningsmasse, tilrettelegge for funksjoner for gjenbruk og bytte av klær og utstyr for beboere.
  • Materialvalg; velge materialer som er solide og holdbare, tilrettelegges for enkelt vedlikehold og oppgraderinger.
  • Klimagassutslipp; det skal velges materialer med lavest mulig co2 avtrykk, redusert avfall i byggeprosessen.
  • Energiløsninger; det jobbes med fornybare energiløsninger som skal levere lavere energikostnader til boligene. Eksempler på dette kan være grunnvarme og solceller.

 

Alle de tre forslagene har gode kvaliteter og løsninger, og juryen har hatt tre fellesmøter for å komme til enighet.  

Fasaden, høydedifferensieringen og takløsningene mot Nansetgata mener juryen at vil gi en av Larviks viktigste gater et flott løft, samtidig som fremtidige beboere har skjermede balkonger og uteoppholdsarealer.

Juryen har valgt en vinner som har valgt å legge ideer rundt fellesfunksjoner i kombinasjon med leilighetsbygg som danner et naturlig «torg/møteplass» som juryen synes er spennende.

Variert farge-, materialbruk og størrelse på boligene, ideer og løsningsforslag rundt parkering og adkomst samt gode uteoppholdsarealer, mener juryen vil være suksessfaktorer i det fremtidige prosjektet på Nanset skole, når det nå skal bearbeides videre.

Mer info kommer når det nærmer seg oppstart. Det vil bli forkjøpsrett på boligene, så det kan være lurt å melde seg inn i LABO om du ikke allerede er medlem.

Se blogginnlegg om prosjektet

Se blogginnlegg om boligsyklus

Kontakt megler

Ruth Iren Jacobsen
Tlf: 992 57 756

Aleksander Berg
Tlf: 975 92 250

Aktiv Eiendomsmegling

Stikk gjerne innom oss i Prinsegata 2.

Gode grunner til å bli medlem

Som LABO-medlem er forkjøpsretten din største fordel. Medlemskapet gir deg forkjøpsrett på nye og brukte boliger.