Styret i LABO

Hege Voll Midtgaard
Styreleder
Ingfrid Svensen
Styremedlem
Jørgen Samuelsen
Styremedlem
Finn Mørch Andersen
Styremedlem
Ole Martin Holthe
Styremedlem
Eva Idland
Styremedlem
Torunn Myhre
Varamedlem
Lise Bech
Varamedlem
Rune Fjeldheim
Styremedlem - Ansattes representant
Heidi C. Inderøy
Varamedlem - Ansattes representant
Bjørn Komma
Observatør ansatte
Aslak Bolt-Evensen
Observatør vara
KPMG
Revisor