Til salgs

Sjøparken borettslag

Nytt byggetrinn i unike Sjøparken. 1. salgstrinn i ØY 3, Bygg D/E. Innflytting i dette byggetrinnet vil markere ferdigstillelse av Øy 3.
Pris 4 656 132 kr - 10 506 132 kr
Areal 61 - 104 m² m²
Antall enheter 41
Boligtype(r) Leilighet
Eieform Andel i borettslag
Gnr/Bnr 4046/326

Litt om prosjektet

I fantastiske naturomgivelser i sjøkanten på Agnes mellom Stavern og Larvik tar prosjektet Sjøparken form. Omgitt av vakker sjø og fine turområder på land er det i ferd med å oppstå et helt unikt boligprosjekt. Øy 4 samt til byggetrinn på Øy3 er ferdigstilt og innflyttet - ett er under bygging. Innflytting i dette byggetrinnet - Øy 3 bygg D/E - vil markere ferdigstillelse av Øy 3.

I Sjøparken borettslag - Øy 3 Bygg D/E kommer 41 nye, flotte leiligheter fordelt på 4 plan. Varierte størrelser, innhold og planløsninger gir mange mulighet for å finne sin nye bolig her. Her vil du ha umiddelbar tilgang til sjø, strand, bading, kanalliv og tilgang til enestående friareal av svaberg, skog, stier, badestrender og kyststi. Det vil være et maritimt miljø med alt fra utsikt til hav og Svenner, til rolig skjerm til rommet langs kanalene. Dette vil være en unik plass å bo, tett på naturen, hvor både hverdag og ferie kan nytes!

Kort vei til Stavern sentrum med koselige handlegater, søndagsåpent bakeri, flere spisesteder, kafeer og et yrende liv om sommeren. Stavern er kjent for sine mange soldager, og er flere år kåret til årets sommerby. Strendene i og rundt Stavern er anerkjente og i sentrum er Corntin den mest kjente. Stranda ligger ved Fredriksvern hvor det er store gressletter for soling og lek. Det er to sandstrender i umiddelbar nærhet og mer enn 30 strender i området rundt Sjøparken. Sommerstid går det rutebåt fra Stavern til Svenner fyr - et badeparadis som er verdt å oppleve.

Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Rema 1000, Extra og Meny. Stavern sentrum har sjarmerende håndlegater med et bredt utvalg av
butikker. Det er ellers kort vei til Larvik sentrum som har alt av bymessige fasiliteter, gode kjøpesentre og servicetilbud. Området har god bussforbindelse til Stavern og Larvik mm Nærmeste holdeplass er Skaubakken som ligger ca. 650 meter fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Stavern sentrum, 9 min til Larvik sentrum, 28 min til Sandefjord lufthavn og 30 min til Porsgrunn.

Fra eiendommen er det gangavstand til Jordet barneskole og Brunla ungdomsskole. Larvik kommune har fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1. og 8. trinn, noe som gir ekstra fleksibilitet. Det finnes et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Nærste barnehage er
Kanvas barnehage som ligger på Sjøparkens egen eiendom. Thor Heyerdahl videregående skole ligger i Larvik sentrum.

Adkomst

Adkomst til Sjøparken er fra fylkesvei 301 (Larviksveien) inn Agnes Allé.

Midlertidig kjørevei er/blir lagt i forlengelsen av Agnes Allé til nedkjøring via rampe på området for fremtidig planlagte Øy 2. Derfra videre via kulvert til parkeringsskjeller for Øy 3. Parkeringsskjeller har felles innkjøring/garasjeport med resterende bebyggelse på Øy 3. Ved ferdigstillelse av alle øyene er planlagt nedkjøring på Øy 1 og videre via parkeringskjellere og tuneller under bakkeplan. Kjøreveiene på øyene er for utrykningskjøretøy, renovasjon ol.

Standard

Bebyggelsen vil bestå av 41 andelsleiligheter, organisert som et borettslag.
Hver leilighet får garasjeplass og sportsbod i kjelleretasjen og med heis til de forskjellige etasjeplanene. Prosjektet vil ha en gjennomgående god kvalitet på valg av løsninger og interiørmaterialvalg både når det gjelder og eksteriør. Det blir flotte tregulv/parkett på gulvene, sparklet og malte vegger, fine flislagte bad og kjøkkeninnredning av god kvalitet osv. God komfort med ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og vannbåren gulvvarme i entré, stue og kjøkken.

Se for øvrig leveransebeskrivelsen i salgsoppgaven for mer detaljert beskrivelse av byggemåte og standard.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke sommere nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Gnr. 4046, bnr. 326 er en eiet tomt på 4235 kvm. Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E blir hjemmelshaver av denne eiendommen før innflytting.

Tomten opparbeides i henhold til de krav som framgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntarealer.

Utomhusplan slik den er presentert i salgsoppgaven er veiledende, men det må forventes endringer i denne detaljprosjekteringen som ikke er fullført.

Nedre brygge mot kanalen vil være offentlig tilgjengelig, se også punkt om båtplasser.

Borettslagets eiendom er fellesareal. Terrasser, balkonger og uteplasser på svalgang som vises på eiendommen som har dette illustrert på plantegningen. Grøntareal som vises på plantegningen er fellesareal.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten grunnet årstid eller øvrig fremdrift i byggeprosjektet. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøpes tilbake 3 % av kjøpesummen på meglers klientkonto dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid og øvrig fremdrift i byggeprosjektet. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styre til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer. Straks ev. gjenstående arbeider er utført skal ev. tilbakeholdt beløp utbetales selger.

Det tas forbehold om endelig organisering av parkering, båtplasser, kai/bryggeanlegg og uteareal

Parkering

Leilighetene får parkeringsplass i felles p-kjeller.

Boder

Det følger med bod i tilknytning til p-kjeller.

Tilvalg

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuell tilpasning i egen bolig for kjøper som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til å kreve utført endring/tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider, som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeid, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises til bustadoppføringslovas §9 og 42. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Tilvalgsprosessen håndteres av prosjektets entreprenør i samarbeid med dennes underleverandører. Det vil bli utformet en tilvalgsmeny har mulighet til å velge noe annet enn det som er standard.

Ev. tilleggsbestillinger og endringer skal avtales skriftlig og faktureres direkte av entreprenøren med forfall til overtagelsesdatoen.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøpes tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføre så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styre til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Boligens totalpris er innskuddet du betaler i tillegg til din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av kjøpesummen ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen. Du står fritt til å nedbetale på fellesgjelden på boligen din dersom du ønsker dette. Renter og gjeld er fradragsberettiget i skattemeldingen.

For priser - se prisliste hvor innskudd, andel fellesgjeld, stipulerte lånekostnader, stipulerte felleskostnader, stipulerte avdrag etter endt avdragsfri periode, lånebetingelser, IN-ordning og finansieringseksempler er beskrevet.

I tillegg betaler betaler følgende omkostninger:
Tinglysningsgebyr for overføring av hjemmel: kr. 480,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument: kr. 480,-
Grunnboksutskrift: kr. 202,-

Kjøper innbetaler også andelskapital kr. 5 000,- før overtagelse. Samlet andelskapital vil utgjøre borettslagets formelle egenkapital når borettslaget tar over drift av eiendommen.

I Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E er det lagt opp til en fordeling hvor den totale kjøpesummen er fordelt 50% innskudd og 50% andel fellesgjeld. Fellesgjelden vil være avdragsfri i 20 år fra innflytting.
Det vil etter innflytting være mulig å helt eller delvis nedbetale sin andel fellesgjeld og med det også redusert de månedlige felleskostnadene.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnadene vil avhenge av tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeler iht. vedtektene.
I prislisten er felleskostnadene stipulert. Felleskostnadene er tenkt å felles bla.: kommunale avgifter, bygningsforsikring, vannbåren gulvvarme og varmt tappevann fra felles bergvarmeanlegg, TV/internett, løpende drift og vedlikehold av bygningen, fellesarealer og utearealer mm. Kostnadene er beregnet på gjeldende pris- og leienivå i 2022. Dermed må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunktet.

Eiendomsskatt

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i kommune, fra og med . Eiendomsskatten vil utgjøre promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette utløser at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunktet garantien foreligger. Eventuelle utleiere av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilte gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesummen blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Borettslaget

Boligene vil bli en del av Sjøparken borettslag, Øy 3 Bygg D/E. Larvik Boligbyggelag (LABO) vil sørge for stiftelse av borettslaget, forestå tinglysning av fellesobligasjon for innskudd og fellesgjeld, avholde generalforsamling slik at borettslaget kommer i ordinær drift og senere være borettslagets forretningsfører.


Kontakt megler

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Ruth Iren Jacobsen
tlf.:992 57 756
ruth.iren.jacobsen@aktiv.no

Aleksander Berg
tlf.:975 92 250
aleksander.berg@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling