Overfør medlemskap

Medlemskap i LABO kan overføres til, eller byttes med familiemedlemmer. Kanskje kan ansienniteten du har spart opp utgjøre den store forskjellen i boligjakten for en du er glad i?

Arv eller overføring?

Et medlemskap kan kun overføres en gang. Dersom det er dødsbo, så teller ikke dette som overføring. Da kaller vi det arv av medlemskap. Overføringsskjema må likevel fylles ut.
Avgår et medlem med døden, stilles medlemskapet i bero uten tilgang til medlemsrettigheter, herunder rett til bruk av ansiennitet, inntil arvingene har blitt enige om enten å overføre medlemskapet eller si det opp, og slik overføring er gjennomført og ført inn i medlemsregisteret. Hvis ingen slik overføring er skjedd innen tre år fra dødsfallet, kan boligbyggelaget slette medlemskapet. Husk at det er dere som arvinger som er ansvarlige for å melde fra til LABO om dødsfallet.

Hvem kan medlemskapet overføres til?

Et medlemskap i LABO kan overføres til nærmeste familie, f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken etc.  Nærmere bestemmelser om hvilke regler som gjelder i forbindelse med overføring får du ved å henvende deg til LABO!

Slik gjør du det

Steg 1

Last ned gjeldene skjema:
Overføring

Skjema for overføring til nærmeste familie (PDF)

Dødsfall

Skjema for overføring etter dødsfall (PDF)

Steg 2

Send skjema til:

E-post: labo@labo.no

eller til postadresse:

Larvik Boligbyggelag
pb.263, Prinsegata 4
3251 Larvik

Lurer du på noe mer?

Ta kontakt med LABO
Telefon

33 13 85 00

E-post

labo@labo.no

Relatert innhold

Adobestock 68918435
Utfyllende regler om medlemskap

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.08.1946
Endret siste gang 16.06.2021