Adresseendring

Det er viktig at vi får registrert dette i vårt medlemsregister, spesielt med tanke på utsendelse av medlemskort/-giro og BOmagasinet.
Dersom vi mister kontakten med deg, kan du på sikt risikere å bli slettet fra medlemsregisteret 

Takk for din henvendelse

Takk for at du har meldt i fra om adresseendring.
Du vil straks motta en kvittering på e-post.

Oppgi ditt navn
Oppgi din e-postadresse
Oppgi ditt medlemsnummer
Oppgi din gamle adresse
Oppgi din nye adresse
Oppgi ditt nye postnummer
Oppgi datoThe form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Husk å melde i fra til Posten

I tillegg til å melde i fra om adresseendring til oss, så må du også melde i fra til Posten.

Adresseendring - posten.no