Spørsmål og svar

LABO

LABO forvalter boligselskap på oppdrag fra styret. Innkreving av fellesutgifter, håndtering av regninger og oversikt over økonomien inngår i dette oppdraget. I tillegg bidrar vi med rådgivning og kan ta oppdrag på vedlikeholdsplanlegging, rehabilitering og mange andre tjenester. Se under tjenester i menyen på denne siden.

Boligbyggelag

Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har som mål å bygge, omsette og forvalte boliger for sine medlemmer. Boligene blir organisert som borettslag eller sameier. I borettslag tilknyttet boligbyggelag er andelseierne medlemmer i boligbyggelaget og det er forkjøpsrett på boligene. 

Det er medlemmene i boligbyggelaget som eier boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.

Boligbyggelagene tilbyr borettslag og sameier ulike tjenester innen forvaltning. Eksempler på dette er:

  • innkreving av felleskostnader
  • regnskap
  • økonomistyring 
  • håndtering av lån og forsikringssaker
  • rådgivning til styrer
  • tilgang på digitale løsninger. 

Boligbyggelagene tilbyr også teknisk, økonomisk og juridisk bistand.

Boligbyggelagene har også eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester som for eksempel vaktmester og barnehage.

Boligbyggelagene forhandler frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder. 

Boligbyggelagene bidrar også til borettslagenes kvalitetssikring gjennom kursing av styremedlemmene.

Kilde: NBBL

Det er styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøtet i sameiet, og å forvalte bygningsmassen. 

Å drifte boligselskapet innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger og håndtere HMS-oppgaver. Det er også styrets oppgave å påse at bygningene og fellesarealene vedlikeholdes.

Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Styreleder og styremedlem har et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander skades som følge av at styret ikke følger opp sine plikter, kan det enkelte styremedlem bli holdt personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styremedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styreansvarsforsikring.

Fant du ikke svaret på det du lurte på?

Kontakt oss

E-post

labo@labo.no

Telefon

33 13 85 00