Bruksoverlating/utleie


Dette skjemaet kan du benytte dersom du over en periode selv ikke skal bo i din bolig, og ønsker at noen andre skal kunne bruke/leie boligen. Søknaden leveres til styret i borettslaget som vurderer om vilkårene for utleie/bruksoverlating er oppfylt, og godkjenner den som skal flytte inn. 

 
Vil du vite mer om når du kan leie ut din bolig, kan du lese om dette her


Bruksoverlatingsskjema

Dette skjemaet må du skrive ut og signere.