Søknad om dyrehold

Hvis du har tenkt å skaffe deg husdyr, må du sende inn søknad til styret

Du må ha en god grunn

Det at en beboer ønsker å holde dyr er ikke i seg selv "gode grunner" og det er den som søker som må kunne dokumentere overfor styret at det foreligger tilstrekkelig gode grunner til at dyreholdet til tross for forbudet skal godkjennes.

Innedyr som f.eks. marsvin, hamster, skilpadde og undulat, vil i de fleste tilfeller ikke rammes av et generelt forbud mot dyrehold. Skal slikt dyrehold kunne nektes må det foreligge klare ulemper for naboene som følge av dyreholdet.

Det følger av borettslagsloven § 5-11,4.ledd og eierseksjonslovens § 18, at borettslaget eller sameiet kan ha et forbud mot dyrehold i ordensreglene/vedtektene. Men selv om det er fastsatt et slikt forbud kan brukeren av boligen få dispensasjon fra dette forbudet hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • At en har gode grunner for dyreholdet
  • At dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige andelseierne/seksjonseierne
  • Førerhund
  • Tjenestehund
  • Sosiale og velferdsmessige hensyn kan være gode grunner
  • Ubehagelig lukt
  • Støy
  • Ekskrementer
  • Allergireaksjoner hos naboer
  • Frykt

Søknadskjema

Det er styret i borettslaget/sameiet som skal motta og behandle søknad fra en beboer som ønsker å holde dyr. Søknaden skal være skriftlig og søker må begrunne hvorfor det er «gode grunner» til dyrehold i dette tilfellet.

Last ned søknadsskjema

Dette skjemaet må du skrive ut og signere