Boservice

LABO Boservice er en avdeling i Larvik Boligbyggelag som løser praktiske tjenester
for borettslag og private.


LABO Boservice utfører oppdrag for borettslag, stiftelser, andelseiere og private kunder.
Boservice har faglærte håndverkere med lang erfaring og kompetanse.
Vi tilbyr som navnet sier alle typer Boservice. Det vil si tilnærmet alt av vaktmester- håndverkstjenester og rehabilitering.
Vi er behjelpelig med å skaffe andre typer håndverkstjenester og installatører til gunstige priser.

Ta kontakt på tlf.:33 13 85 00/ 915 46 711 og prøv oss

Vi tilbyr:

 • Rehabilitering
 • Montering
 • Modernisering og justering
 • Montering av vinduer og dører
 • Arbeid etter brann og vannlekkasjer
 • Legging av gulv
 • Bygge postkassestativer
 • Rehabilitering utvendig eller innvendig

 

Vi tilbyr:

 • Gressklipping
 • Kantklipping
 • Kalking og gjødsling
 • Beskjæring av hekker, busker og trær
 • Felling av trær og opprydding
 • Fjerning av stubber
 • Barking av bed og skåninger
 • Sprøyting mot ugress
 • Bortkjøring av hageavfall
 • Beplantning
 • Snømåking og snøfresing foran inngangspartier, garasjer, kildesorteringspukt, boder, nødutganger og andre steder det trengs målking
 • Måking av terrasser, tak og takoverbygg
 • Strøing
 • Fyll av strøkasser
 • Oppsetting av brøytestikker

Arbeid med traktor:
Soping av strøgrus. Snømåking og fresing. Transport av bark, jord, hagesingel og hageavfall. Arbeid i høyden med godkjent kurv på traktoren(pallega).Traktor med følgende utstyr

 • Tilhenger med tipp
 • Tilhenger med tipp
 • Skuff
 • Skjær
 • Snøfres
 • Sandstrøer
 • Sopeaggregat
 • Løftegafler

 

Arbeid med lift

 • Vi har godkjente medarbeidere for arbeid med lift.

 

Montering av postkasser

Søppelhåndering

Rydding av kjeller og loft

 

 

Vi tilbyr:

 • Faste reholdskontrakter for borettslag og stiftelser
 • Flytterengjøring
 • Boning av gulv
 • High speeding og polering av stein og belegg
 • Fjerning av tagging

Hvordan gå frem hvis det oppstår en skade:

Brann

All form for brann eller branntilløp, ring tlf. 110

Vannskader

Oppstår det en vannlekkasje og dere trenger øyeblikkelig hjelp, ring:

LABO i ordinær arbeidstid tlf.: 33 13 85 00

Utenom arbeidstid: Vakttelefon: 911 911 35

 

Etter akuttfasen

Når akkutthjelpen er gjennomført, skal styreleder eller noen i styret kontaktes. De skal da gi beskjed om skaden til LABO. Skjer skaden på kveld eller helg, skal meldingen til LABO gis påfølgende arbeidsdag. Er styret utilgjengelig når skaden oppstår, må andelseier sørge for at LABO får beskjed om skaden. LABO organiserer da skadesaken videre og holder dialogen mellom forsikringsselskap, andelseier, håndverkere og borettslag/sameier.

Har du behov for akutt rørleggerhjelp, kan kanskje disse hjelpe:

Vakttlf.:

Aqua VVS: 980 29 999
Hans Petter Andresen: 900 70 965
Gustavsen VVS: 331 82 038