Tips og råd til boligselskap


El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget og gjennomføres av en elektriker

Last ned skjema Bestill el-sjekkskjem

Kontrolløren går gjennom det elektriske anlegget i boligselskapet, ser etter feil og mangler og gjør de nødvendige målingene for å forsikre seg om at anlegget er i akseptabel stand. Alle boenheter og fellesareal gjennomgås, og det gis informasjon til beboerne om viktige skadeforebyggende tiltak som komfyrvakt, jordfeilbryter og tildekning av varmekilde. Kontrolløren skal også se over brannvarsler, gassvarsler og brannslukkingsutstyr i boligen.   
El-sjekken kan alene gi 10 % rabatt på forsikringspremien på Totalforsikring for boligselskap dersom kontrollen utføres i alle boenheter samt eventuelle fellesrom. Alle feil og mangler må utbedres og attesteres for. 

Vannsjekken er en kontroll av vann og avløpsinstallasjoner i borettslaget utført av en rørlegger

 Last ned skjema | Last ned veiledning | Bestill vannsjekkskjema | Last ned "praktisk gjennomføring" | Forutsetning for rabatt

Den kortsiktige og raske merkbare effekten av vannsjekken er premiereduksjon på Totalforsikring for boligselskaper. På sikt reduseres vedlikeholdskostnadene fordi kvalitenen opprettholdes i bygningsmassen. Beboerene blir tryggere fordi faren for vannskader blir redusert og de bevisstgjøres på riktig bruk av vann- og avløpsinstallasjoner.
 
Når det først skal foretas en befaring i hver enkelt bolig, har styret mulighet til å legge inn andre viktige kontrollposter som ikke omfattes av vannsjekken, f.eks. om det er koblet motorisert kjøkkenvifte på fellesvifteanlegg, om utluft fra tørketrommel er koblet til fellesvifteanlegg, om beboer for øvrig bruker ventilasjonsanlegget riktig, installasjon av røykvarsler/brannslukningsapparat, fremleieforhold osv.

Avdeling for prosjekt- og boligutvikling i LABO kan bistå boligselskapene med internkontroll og har et godt opplegg for dette. Det heter BevarHMS.

Her er en informasjonsfilm om Blåkollen borettslag, som viser hvordan de løser HMS-forhold ved hjelp av verktøyet BevarHMS.

Ta kontakt med Dag Rune N.Norheim, teknisk avdeling i LABO om du ønsker mer informasjon om hva LABO kan tilby.

 

For å redusere faren for innbrudd og skadeverk planlegg uteomerådet bevisst:  

  • Sørg for at søpplekassene står minst 5 meter fra husveggen. Mange branner begynner her. Dette gjelder spesielt for trehus, men brann kan også spre seg i ventilasjonssystemer i murhus. Alternativt kan det bygges egne brannsikre hus for oppbevaring av søppel- og papirkasser
  • Hold oppgangene ryddig for å unngå fristelser for ildspåsettere og for å sikre frie rømningsveier
  • En høy hekk som dekker vinduene til en bolig gjør at tyven kan jobbe uforstyrret
  • For å unngå at tyven tar seg inn gjennom vinduet, bruk skruer som ikke lar seg skru ut med vanlig skrutrekker
  • Lyskastere med fotocelle kan hindre innbrudd. Enkelte beboere kan være engstelige for å ferdes på parkeringsplasser om natten i frykt for overfall, og lys vil øke tryggheten
  • Sykkelparkeringen bør være på et låsbart område. Slik vil færre sykler blokkerer inngangene og garasjene og de blir vanskeligere å stjele

Styrets oppgaver og plikter

Det er styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøtet i sameiet, og å forvalte bygningsmassen. 

Å drifte boligselskapet innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger og håndtere HMS-oppgaver. Det er også styrets oppgave å påse at bygningene og fellesarealene vedlikeholdes.

Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Styrets ansvar

Styreleder og styremedlem har et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander skades som følge av at styret ikke følger opp sine plikter, kan det enkelte styremedlem bli holdt personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styremedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styreansvarsforsikring.

LABO

LABO forvalter boligselskap på oppdrag fra styret. Innkreving av fellesutgifter, håndtering av regninger og oversikt over økonomien inngår i dette oppdraget. I tillegg bidrar vi med rådgivning og kan ta oppdrag på vedlikeholdsplanlegging, rehabilitering og mange andre tjenester. Se under tjenester i menyen på denne siden.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med LABO tlf.: 33 13 85 00 eller send en e-post