Under planlegging - tidlig i prosessen

Det kommer et nytt boligprosjekt på den gamle Nansetskolen

Mer info kommer

Litt om prosjektet

LABO har kjøpt den gamle Nansetskolen og planlegger et boligprosjekt på tomten. Følg med på hjemmesidene. Prosjektet blir lagt ut så snart det er klart.

Vær obs på at illustrasjonene bare er forslag. Alle forslagene skal videre diskuteres og vi skal ende opp i et godt prosjekt, med en av arkitektkontorene som leverandør.