Under planlegging - tidlig i prosessen

Det kommer et nytt boligprosjekt på den gamle Nansetskolen

LABO har kjøpt den gamle Nansetskolen og planlegger et boligprosjekt på tomten. Følg med på hjemmesidene. Prosjektet blir lagt ut så snart det er klart.

Litt om prosjektet

Planene blir publisert så snart det er klart.